2021

Publisert 3. des. 2021 08:23

Inkludering handler om å være regnet med og bli sett. En studie fra Høgskolen i Østfold viser at knapt halvparten av bøkene i norske lærebøker for 5.–10. klassetrinn hadde med noe om funksjonshemning. 

Child in tree
Published Dec. 1, 2021 4:16 PM

From the forests of the tales of the Brothers Grimm to Enid Blyton’s The Faraway Tree, from the flowers of Cicely Mary Barker’s fairies to the treehouse in Andy Griffiths and Terry Denton’s popular 13-Storey Treehouse series, trees and other plants have been enduring features of stories for children and young adults. The brand-new book Plants in Children’s and Young Adult Literature, co-edited by Associate Professor Melanie Duckworth (Østfold University College) and Professor Lykke Guanio-Uluru (Western Norway University of Applied Sciences), maps out and presents an internationally inclusive view of plant representation in texts for children and young adults – and shows how this is far more than just a fairy tale.

Bildet viser to studenter som sitter ved et bord og utstyr til Bokstavøya. Foran på bordet foran dem ligger blant annet mange små papirparaplyer i forskjellige farger.
Publisert 25. nov. 2021 09:55

Bokstavøya - ordene som forsvant - er tittelen på et tverrfaglig, spennende og vellykket Storyline-opplegg om livsmestring som studenter i grunnskolelærerutdanningen for 1-7. trinn nylig gjennomførte.

Publisert 17. nov. 2021 19:34

16. november ble det avholdt seminar for nye praksislærere i grunnskolen. Målet med seminaret er å gjøre nye praksislærere trygge og forberedt i rollen som praksislærer, samt møte og bli kjent med noen av de ansatte på høgskolen som jobber med praksis i grunnskolelærerutdanningen.

Publisert 12. nov. 2021 10:57

Prat om drivhusgasser er byttet ut med «karbon-snakk». Ny forskning viser at de mest brukte ordene blant politikere, forhandlere og ikke minst klimaaktivistene er avgjørende for fremdrift og veivalg i klimaarbeidet.

Bildet viser et barn fra brystet og ned, som sitter i sandkassa og leker
Publisert 9. nov. 2021 12:29

Ved Fakultet for lærerutdanninger og språk er det etablert en ny forskningsgruppe -  Tverrfaglig arbeid i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen. 
Forskningsgruppen er bredt sammensatt og jobber på tvers av de fagdisiplinene som er representert i barnehagelærerutdanningen. 

Dette foto viser en samling av ni bilder med lærerstudentene som tok over 2 Østfold-skoler i oktober 2021.
Publisert 5. nov. 2021 12:00

Stolte tok de over to skoler en hel uke. Nå er lærerstudentene i gang med masteroppgaven. Til våren kan de søke jobbe på barne- og ungdomsskoler som de første lærere med 5 års grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold.

Barbro Bredesen Opset som taler på seminaret.
Publisert 3. nov. 2021 16:18

I samarbeid med engasjerte aktører på Svullrya i Finnskogen, litteraturviter Jon Holm og bokhandler Andreas Søvik Helgeberg, har førsteamanuensis i nordisk litteratur Barbro Bredesen Opset (HiØ) bidratt med å arrangere litteraturseminaret «Sted i litteraturen – litteraturens steder. Fortellinger fra Finnskogen».

Publisert 26. okt. 2021 14:00

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret startet 21. oktober 2021, og alle 2. årsstudenter på høgskolens bachelor- og masterprogrammer oppfordres til å svare på undersøkelsen før den stenger 14.november.

Bildet viser barn som sitter ved hver sin bærbare PC og jobber. I forgrunnen sitter det en gutt og jente. En lærer sitter ved siden av jenta.
Publisert 19. okt. 2021 17:36

Det er i høst opprettet en ny forskningsgruppe ved Høgskolen i Østfold - Didaktikk i matematikk, naturfag og teknologi (DiMaNaTe). Forskningsgruppen vil forske på didaktikk i realfag i lærerutdanningen.

Publisert 13. okt. 2021 12:50

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av regjeringen 12. oktober. I forslaget tildeles Høgskolen i Østfold kr 781,9 millioner. I forslaget er det gjennomført et kutt på kr 16,2 millioner på grunn av en omlegging av hvordan statlige enheter belastes fra Statens pensjonskasse.