Årets viktigste søknadsfrister

Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 studier. 15. april er søknadsfristen for mange av våre grunnutdanninger. 31. mai er søknadsfrist for deltidsstudier.

Følgende foto er en samling av bilder som viser studenter ved Høgskolen i Østfold. Foto: Bård Halvorsen

VIKTIG MELDING: Fra 1. februar ble det åpnet for å søke studier ved Høgskolen i Østfold.

I høgskolens studiekatalog står søknadsfristen for hvert studium i boksen fakta om studiet.

Denne siden gir studiesøkere kort informasjon om høgskolen og søknadsfristene 1. mars, 15. april og 31. mai.

Søknadsfrist 1. mars

1. mars er søknadsfristen for mange av høgskolens utdanninger som har lokalt opptak, denne fristen gjelder for opptak til:

– Spesialordninger for ingeniørutdanninger: Forkurs, TRESS (tresemesterordning) og Y-veien (yrkesveien). Les mer om dette her

– Påbyggingsstudier, videreutdanninger, PPU og masterstudier (gjelder alle masterstudier unntatt grunnskolelærerutdanningene, som søkes via Samordna opptak).

Les mer om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold.

Les mer om ofte stilte spørsmål om studier med lokalt opptak

Søknadsfrist 15. april

15. april er fristen for å søke opptak til grunnutdanninger og grunnskolelærerutdanningene via Samordnaopptak.no

Søknadsfrist 31. mai

31. mai er fristen for å søke opptak til deltidsstudier administrert av HiØ VIDERE. Studiene er skreddersydd for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning. 
Les mer om studietilbudet til HiØ VIDERE

Kort om Høgskolen i Østfold

• Høgskolen i Østfold har studiesteder i Halden og Fredrikstad.
• Her finner du over 20 bachelorutdanninger, samt flere årsstudier og videreutdanninger.
• Høgskolen tilbyr mer enn 10 masterstudier, i tillegg til grunnskolelærerutdanningene.

Høgskolen tilbyr bl.a. følgende utdanninger på våre campus i Østfold
•  I Halden tilbyr vi IT-utdanninger, lærerutdanninger, lederutdanning, språkfag, med mer.
•  I Fredrikstad har vi utdanninger for ingeniører, skuespillere, scenografer, sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, bioingeniører og velferdsvitere.

Høgskolen tilbyr gjennom HiØ VIDERE:
• Etter- og videreutdanninger på oppdrag fra næringsliv og offentlig virksomhet.
Fleksible deltidsstudier som kan kombineres med jobb.

Sjekk nettsiden hiof.no/studier for mer informasjon om alle våre studietilbud.

Nye studier fra 2021
Bachelorstudium i språk
Masterstudium i matematikkdidaktikk
Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie

Moderne lokaler med oppgradert utstyr

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad.

Både i Halden og Fredrikstad er høgskolen og studentboligene sentralt plassert.
I Fredrikstad ble 243 nye studentboliger og trimrom for studentene innviet i 2020
- kommende studieår utvides studentboligene nær campus m/samme tilbud i Halden.

I år står et nytt ferdighetssenter klart til bruk i Fredrikstad for hele høgskolen.

Se vår film som viser studentlivet, studentbyene og studiestedene Halden og Fredrikstad.

Aktuelle lenker:

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Bli en av oss = Fin startside for nye studiesøkere!

Samordnaopptak.no

Publisert 11. feb. 2021 14:34 - Sist endret 3. mars 2021 10:01