Keisersnitt i ny operasjonsstue

Denne uka innvier Høgskolen i Østfold det nye simulerings- og ferdighetssenteret, SimFredrikstad. Her ble vi med på keisersnitt da operasjonsstua ble tatt i bruk.

Denne illustrasjonen viser flere bilder fra høgskolens nye operasjonsstue og simuleringssenter i Fredrikstad.

Simulert fødsel: Høgskolen i Østfold innviet sin nye operasjonsstua med keisersnitt. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Like før kl. 09 torsdag morgen møter vi tre sykepleiere kledt klar til operasjon.

De skal samarbeide med anestesi og HiØs lærere om en vellykket fødsel.

Som et moderne sykehus

– Nå har vi fått en calling. En 1. gangsfødende kvinne er på tur. Gjør klar til operasjon!

Våre studenter som ønsker å bli anestesi- eller operasjonssykepleiere skal samarbeide.

De forbereder seg i to team, men jobber som de var ett team straks pasienten er på plass.

Her er to bilder som viser studenter under forberedelse til operasjon

Utstyret de møter i høgskolens nye operasjonsstue "er som på Kalnes og i Moss", sier de.

Pasient "Bjørg", med parykk og store briller, sier hun har smerter. Operasjonen startes...

Hva som skjedde videre: "Operasjonen gikk fint. HiØs 2. fødte barn i høst ble velskapt."
Også evalueringen etterpå viste hvor bra det er å være sammen om viktig læring av arbeid, som telling av bandasjer etc. - så ikke noe blir igjen i operasjonssåret og skaper bry for flere.

Her vises fire bilder av studenter og ansatte som prater sammen.

Tid for refleksjon: Høgskolens studenter og ansatte jobber sammen både før, under, og etter operasjonen - da det er debriefing. Hva skjedde? Hva var utfordrende? Om du skulle gjort dette en gang til, var det da noe du ville gjort annerledes? Formål: Læring. Bruke kunnskap.

Samarbeid med Fredrikstad kommune

– For Høgskolen i Østfold er dette den største utvidelsen på ti år og et resultat av godt samarbeid med Fredrikstad kommune og Værste AS, sier høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes.

Bildet viser personene som samarbeider om SimFredrikstad.

Samarbeider om SimFredrikstad: Marian Bringa Arntsen, Inger Hjelmeland og Torbjørn Korella Aaberg fra Høgskolen i Østfold står her utenfor det nye ferdighetssenteret sammen med Line Fagerli Bjørnebekk, som er prosjektleder i Fredrikstad kommune.

–  Høgskolens nye ferdighets- og simuleringssenter er tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid og simulering av hele pasient- og brukerforløpet. Studenter og ansatte i vil få mulighet til trening og simulering, individuelt og i team, i et moderne og fremtidsrettet miljø, sier Inger Hjelmeland. Hun har vært ansvarlig for utviklingen av høgskolens nye senter, som har fått navnet SimFredrikstad.

Fakta om SimFredrikstad

Det nye ferdighetssenteret på 2.000 kvadratmeter inneholder blant annet:

• Operasjonsstue

• Intensivrom

• Akuttrom

• Treningsleilighet

• Sengepost med flere rom for studentøvelser

• Flere medierom for kommunikasjon og gruppearbeid

• Klasserom for 130 personer

• Skyllerom, garderober og møblerte pauseplasser

• Idrettsmedisinsk testlaboratorium

Flickr-mappe om SimFredrikstad /der alle foto kan sees større/som serie)

SimFredrikstad

Aktuelle lenker:

SimFredrikstad ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Idrettsmedisinsk testlab ved HiØ

Av Bård Halvorsen
Publisert 8. sep. 2021 13:00 - Sist endret 5. nov. 2022 04:50