Skal utarbeide nasjonale tiltak for hvordan forhindre korona drop-out

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen frykter mange «koronastudenter» gir opp og dropper ut av studiene sine. På oppdrag fra departementet skal han nå komme med forslag til hvordan det kan unngås.

BEKYMRET FOR KORONASTUDENTENE: Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er med i en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere og foreslå praktisk gjennomførbare tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon. (Foto: Høgskolen i Østfold/Bård Halvorsen)

Jelsness-Jørgensen er en av tre representanter fra UH-sektoren som nå er med i en nasjonal arbeidsgruppe som skal vurdere og foreslå praktisk gjennomførbare tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon. Gruppen er nedsatt av Kunnskapsdepartementet og består av totalt syv medlemmer og en observatør. 

- Jeg håper at utvalget vil trekke opp noen forslag til handling og tiltak som kan hjelpe institusjonene på veien videre. I tillegg er det viktig at KD også er en part i dette, nettopp for å gi institusjonene dynamiske løsninger som kan fungere. sier han.

Må gjenåpne campus

Gruppens mandat er blant annet å legge vekt på grupper som på grunn av gjeldende og mulige framtidige smitteverntiltak er særlig utsatt for forsinkelser våren 2021. I departementets «bestilling» heter det at «Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom institusjonene og utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør prioriteres.»

"Å være student er under normale omstendigheter en blomstrende periode av livet. Det vi opplever nå er så langt fra blomstrende som det kan være."
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold

 

Arbeidsgruppen skal imidlertid ikke vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.

I mandatet heter det at: "Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de skal kunne gjennomføres ved institusjonene".

Jelsness-Jørgensen er klar på hva som vil være det aller viktigste tiltaket for studentenes progresjon og sluttføring. 

- Det aller viktigste for studentenes progresjon og sluttføring er nok at regjeringen gir unntak for paragraf 5A og at campus åpnes opp. Om det levner det ingen tvil. Jeg har nok mine tvil til at utvalget kan påvirke dette, men vi har mulighet til å, gjennom direkte arbeid med KD, spille inn og diskutere viktige momenter for å håndtere mulighetsrommet, sier HiØ-rektoren.

I forskriftens 5A heter det at: "Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt."

Det er ingen unntaksbestemmelser og forskriften gjelder dermed for alle studenter og all type tilgang til lærestedene. 

Studenter i arbeid på campus
CAMPUS FØR NEDSTENGNINGEN: En gjenåpning av campus er det aller viktigste for studentenes progresjon og sluttføring, mener HiØ-rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. (Illustrasjonsbilde: HiØ/Bård Halvorsen)

Jelsness-Jørgensen tror ikke det finnes noen quick-fix og frykter den negative effekten av nedstengningen vil være merkbar lenge.  

- Dessverre tror jeg vi vil ha følgefeil av de mange nedstengninger vi nå har opplevd også langt inn i neste studieår. Derfor er det viktig at vi både påpeker utfordringsbildet og tiltak her og nå, samt ser mot mulige tiltak for å hindre følgefeil som vi må slepe med oss i lang tid fremover, sier han. 

Frykter studenter gir opp

Vurderingene som arbeidsgruppen er satt til å gjøre skal gjelde studenter på bachelor- og masternivå ved universitetene og høyskolene, samt alle fagskolestudenter.

Koronapandemien og nedstengningen har endret studietilværelsen drastisk. Det siste året har hverdagen vært preget av digital undervisning, mye alenetid og redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus. 
Les saken Studentene har sagt sitt: Koronaåret ble en nedtur

- Utfordringsbildet for studentene er komplekst, mener HiØ-rektoren.

Allerede tidlig i pandemien valgte HiØ å kartlegge de lokale utfordringene. Tilbakemeldingene fra studentene viste at utfordringene var mange, ikke minst pedagogisk. Resultatene av Studiebaromteret bekreftet langt på vei det samme. 

- Flere med meg har vært dypt bekymret for studentenes psykiske helse og et viktig anliggende har vært og er å ivareta de utfordringene som følger i kjølvannet av pandemien i så måte. Jeg frykter opplagt at mange gir opp og avslutter studiene, innrømmer Jelsness-Jørgensen. 

- Det skal vi gjøre alt for å forhindre, men jeg har selv hatt samtaler med studenter og foreldre til studenter om hvor tøff situasjonen nå er som gjør inntrykk på meg. Å være student er under normale omstendigheter en blomstrende periode av livet. Det vi opplever nå er så langt fra blomstrende som det kan være, legger han til. 

Som rektor for mange tusen studenter, mange av dem på profesjonsstudier, hvor bekymret er du? 

- Jeg er bekymret, det er det liten tvil om. Det dreier seg først og fremst om kvaliteten på det vi tilbyr og kvaliteten på det vi utdanner. Vi er avhengige av å utdanne kandidater til samfunnskritiske yrker, men vi er også avhengige av å sikre at vi utdanner de riktige personene til å stå i disse samfunnskritiske yrkene. I tillegg er jeg jo opplagt dypt bekymret for den betydning som stengte campus har for at studentene skal få gjennomført sitt studieløp.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av fredag 9. april.

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 25. mars 2021 10:16 - Sist endret 25. mars 2021 10:16