HiØ-biblioteket med i nytt prosjekt: Åpner dørene for elever i videregående skole

Gjennom et nytt samarbeidsprosjekt skal biblioteket ved Høgskolen i Østfold bidra til at flere fullfører videregående og rustes for høyere utdanning 

Bildet viser de fem ansatte ved høgskolens bibliotek som er særlig involvert i prosjektet.

Gleder seg til å ta imot skoleelever på biblioteket: Fra venstre universitetsbibliotekar Anne-Lise Eng, biblioteksjef Torunn Skofsrud Boger, prosjektleder Johannes Skalle, spesialbibliotekar Samantha Nysted og Annelin Saxhaug Aatangen. Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket ved HiØ,  bibliotekene i Halden og Fredrikstad og St. Olav, Frederik II og Halden videregående skoler.  Nylig ble det tildelt 250.000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket til gjennomføring av aktiviteter og ansettelse av prosjektleder høsten og vinteren 2022-23.

"Vi gleder oss til å møte skoleelevene og bidra med våre ressurser inn i dette prosjektet for å nå målene om mindre frafall i videregående skole og mer kunnskap om høyere utdanning."
Johannes Skalle, leder av prosjektet ved høgskolens bibliotek

- Prosjektet fokuserer på biblioteket som verktøy og støttefunksjon i overgangen fra videregående til høyere utdanning, forteller biblioteksjef Torunn Skofsrud Boger

Målet med prosjektet er at elever i videregående skole får mer kunnskap om biblioteket som et verktøy og en støttefunksjon og at dette vil bidra til å minske frafall i videregående skole. Målet er også at elevene skal få et godt informasjonsgrunnlag for å kunne velge høyere utdanning.

- Vi skal også gi elevene praktisk kunnskap innen informasjonskompetanse og akademisk skriving for å lette overgangen mellom videregående og høyere utdanning, sier universitetsbibliotekar Anne-Lise Eng og spesialbibliotekar Samantha Nysted.

Elevene får opplæring på høgskolen

Målgruppen for prosjektet er elever i første klasse på de tre nevnte videregående skolene i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. I løpet av prosjektperioden vil elevene delta på ulike aktiviteter ved folkebibliotekene og sine egne skoler, hvor de blant annet vil fokusere på lesing som en forutsetning for videre studier.

Elevene skal også besøke Høgskolen i Østfold. Et viktig aspekt ved prosjektet er at elevene får møte og snakke med bachelorstudenter fra HiØ, slik at de kan stille alle spørsmål de måtte ha om studenttilværelsen. Dette håper vi mange av studentene våre ønsker å være med på når de får forespørsel om å delta til høsten.

Bildet viser tre studenter som sitter og jobber på pc i bibliotekets lokaler
Som en del av det nye prosjektet vil elever fra videregående skoler bli invitert til Høgskolen i Østfold. Illustrasjonsbildet viser studenter i bibliotekets lokaler.. (Foto: HiØ)

- Her vil de blant annet få møte bachelorstudenter og få en smakebit på hva som venter dem dersom de søker seg til høyere utdanningen etter videregående, forteller spesialbibliotekar Annelin Saxhaug Aatangen.

Bibliotekets eget undervisningsteam vil sørge for å gi elevene en innføring i akademisk skriving, kildekritikk og referanseteknikk. Dette er temaer som bibliotekene ved de videregående skolene og HiØ-biblioteket samarbeider om for å sikre at elevene har best mulig utgangspunkt før de starter på høyere utdanning.

- Vi gleder oss til å møte skoleelevene og bidra med våre ressurser inn i dette prosjektet for å nå målene om mindre frafall i videregående skole og mer kunnskap om høyere utdanning, sier prosjektleder Johannes Skalle.

Mer om biblioteket på Høgskolen i Østfold på deres nettsider


Noe fakta om elever og studenter

  • Antall elever på videregående skole i Norge i undervisningsåret 2021-2022: 186.185
  • Antall elever på videregående skole i Viken i undervisningsåret 2021-2022:    43.786 (Kilde: Udir)
  • Antall studenter på universitet og høyskole i Norge og utlandet studieåret 2021: 318.105
  • Antall studenter på universitet og høyskole i Norge og utlandet studieåret 2020: 306.367 Kilde: SSB
Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 24. juni 2022 15:45 - Sist endret 24. juni 2022 15:47