Mange kvalifiserte søkere

– Det er gledelig at vi har mange kvalifiserte søkere. Nå gleder vi oss til å ta imot studentene våre fysisk på campus og til en normal studiehverdag etter to år med pandemi, sier en fornøyd rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

Tallene fra årets opptak ble offentliggjort av Samordna opptak (SO) i dag.

Bilder av studenter ved campus Fredrikstad, studiestart 2019.

Fra studiestarten ved Campus Fredrikstad, 2019. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Det ble gitt totalt 3 119 tilbud om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold i årets opptak, som tilsvarer 1,79 tilbud per studieplass. Se tabell over opptakstallene til alle studier fordelt på fakultet.

18 av totalt 37 studier ved høgskolen utlyst gjennom Samordna Opptak har venteliste etter hovedopptaket.

Det er Bachelorstudium i vernepleie som har flest søkere på venteliste, mens Årsstudium i spansk, deltid har høyest poenggrense blant studiene ved høgskolen, poenggrensen i hovedopptaket var på hele 52,1 poeng,

Høgskolen i Østfold har i 2022 hatt utlyst totalt 1 747 studieplasser fordelt på 37 ulike studier. I 2021 var det utlyst til sammen 1 666 studieplasser fordelt på 37 ulike studier.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold)

– Det er fortsatt et stort press på høgskolens mest populære studier, med ventelister spesielt på bachelorstudiene innen helse-, bio- og velferdsfag. Det er også ventelister på ulike språkstudier, ulike IT-, økonomi, ledelse og administrasjonsstudier, forteller rektor. 

Etter hovedopptaket er det fremdeles 2 142 kvalifiserte søkere som venter på plass ved noen av høgskolens 1 747 studieplasser. 

Samordna opptak (SO) sendte i hovedopptaket ut totalt 105 216 tilbud om studieplass på landsbasis. Dette er 4 903 færre tilbud enn i 2021.

Ledige studieplasser

HiØ har enkelte ledige studieplasser på noen ulike lærerutdanninger, på noen ingeniørretninger og på noen av årsenhetene.

– Her er det viktig at de som ikke har kommet inn på det de søkte på, eller ikke rakk å søke innen 20. april, går inn på www.samordnaopptak.no sine sider der de finner alle studiene som har ledige plasser. Fra 20. juli har det vært mulig å søke på ledige studieplasser, så nå er det bare å benytte muligheten, sier Jelsness-Jørgensen.    

Utlysningene vil bli oppdatert hele sommeren fram mot studiestart. 

– Det lønner seg likevel å være tidlig ute, da det er få plasser og de fylles fort sier rektor.

Studiestart i august

Studiestart ved Høgskolen i Østfold, er tirsdag 16. august. Denne dagen avholdes det åpningsseremonier på begge studiesteder. Våre nye studenter får da møte høgskolens faddere og faglærere på campus. Fadderarrangementer og faglige møtepunkter står i kø denne åpningsuka.

– Etter to spesielle år under pandemien, er vi nå svært glade for å ønske våre studenter velkommen tilbake til fysiske studier – i fulle klasserom og auditorier. Vi vil jobbe aktivt for å sikre studenter et godt og trygt studiemiljø i tiden som kommer sier rektor.

Alt om studiestart finner du på studiestartnettsidene våre.

Informasjonssjef Tore Petter Engen
Informasjonssjef Tore Petter Engen
(Foto: Nina Fredheim, Høgskolen i Østfold)

Kontaktperson for presse/media:

Informasjonssjef Tore Petter Engen
tlf: 907 93 313

 

Av Tore Petter Engen
Publisert 25. juli 2022 11:00 - Sist endret 25. juli 2022 11:00