Nå vil flere bli lærere

Det er flere som ønsker å ta lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold for å undervise elever i grunnskolen. Det viser opptakstallene for høyere utdanning som ble offentliggjort i dag. 

BEHOV FOR LÆRERE. – Det er et stort behov for flere grunnskolelærere i vår region, det er derfor bra at vi ser en økt interesse for grunnskolelærerutdanningene hos våre søkere, sier prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold, Annette Veberg Dahl. Foto: HiØ.

Den 20. april gikk den ordinære søknadsfristen til høyere utdanning ut og nå foreligger tallene fra Samordnet opptak. Tallene viser en oppgang på 16 prosent for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og en oppgang på 2 prosent til grunnskolelærerutdanning 5-10 ved Høgskolen i Østfold.

Prorektor for utdanning ved HiØ, Annette Veberg Dahl.

Nasjonalt ser vi også en positiv utvikling i søkertallene til grunnskolelærerutdanningen 1-7, men en nedgang til trinn 5-10.

– Det er et stort behov for flere grunnskolelærere i vår region, det er derfor bra at vi ser en økt interesse for grunnskolelærerutdanningene hos våre søkere, sier prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold, Annette Veberg Dahl. 

Barnehagelærerutdanningene (heltid og deltid) har nedgang i søkertallene, i tråd med den nasjonale trenden.

Færre søkere til høyere utdanning

Nasjonalt går søkertallene til grunnstudier ned med 12 prosent sammenlignet med fjoråret.

HiØ har imidlertid en lavere nedgang enn den nasjonale trenden, med en nedgang på 8 prosent i søkertall fra 2021.

– Det er gledelig å se at vi har en lavere nedgang totalt enn landet forøvrig, sier prorektoren.

Til tross for nedgangen, er det fortsatt 2,1 søkere per studieplass til høgskolens utdanninger.

Nedgang i søkertall til ingeniørfag

Totalt sett har høgskolen en nedgang i søkertall innen ingeniørfag, som stemmer overens med utviklingen på landsbasis. Høgskolen i Østfold har likevel en økning til enkelte av studiene innen ingeniørfag.

– Størst nedgang ser vi på maskiningeniør, som har gått ned med 61 prosent sammenlignet med fjoråret. Bachelorstudiene innen bygg og miljø, og innen elektro har derimot en positiv utvikling i søkertall, forteller Veberg Dahl.

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse er også blant de studiene med økning i søkertall sammenlignet med fjoråret.

Prorektoren fortelle at det nasjonalt er en nedgang i søkertallene til utdanningsområdet informasjonsteknologi, men at det ved høgskolen kun er to færre søkere enn i fjor til studiene innen dette utdanningsområdet.

– Vi trenger søknadsvekst både innen teknologi og realfag. Dette er fagområder som skal sikre at vi løser utfordringer knyttet til klima, energi og helse også i årene som kommer. Grunnleggende teknologisk og realfaglig kunnskap er nødvendig for en bærekraftig utvikling, og det er et stort behov for denne kompetansen i arbeidslivet, sier hun.

Sykepleierutdanning mest populært

– Vi hadde knallsterke søkertall da vi startet opp høgskolens nye bachelorstudium i paramedisin for to år siden. I fjor hadde vi ikke opptak til dette studiet. I år er det 358 søkere til 40 studieplasser, og er dermed det studiet med det høyeste antall førsteprioritetssøkere per studieplass ved Høgskolen i Østfold i år, forteller Veberg Dahl.

Målt i antall førsteprioritetssøkere er det bachelor i sykepleie som er det mest populære studiet ved høgskolen i 2022.

− Vi vet at behovet for sykepleiere er stort, og kommer til å øke i årene framover. Det er derfor gledelig at søkerne viser så stor interesse for denne utdanningen, og dermed tar et utdanningsvalg som både er viktig og vil gi sikker jobb, sier Veberg Dahl.

Se alle søkertallene her

Flere fakta om søkertallene

  • Ca. halvparten av søkerne til HiØ er 25 år eller yngre, og andelen kvinner ligger stabilt på 63 prosent
  • HiØ har en økning i andelen søkere fra utenfor eget fylke 
  • Grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10, Barnehagelærer deltid og årsstudium i kroppsøving og idrett har mer enn 90 prosent av førsteprioritetssøkerne fra eget fylke
  • Førsteprioritetssøkere/primærsøkere er søkere som har valgt et studium som første valg
  • Årsstudiene i fremmedspråk har lavest andel søkere fra eget fylke (alle under 30 prosent), noe som er naturlig da dette er nettbaserte studier
  • 33 prosent av søkerne til Bachelorstudium i paramedisin kommer fra eget fylke, 10 prosent kommer fra Vestfold og Telemark, og tilsvarende 10 prosent kommer fra Trøndelag.
Av Nina Fredheim
Publisert 27. apr. 2022 11:04 - Sist endret 3. mai 2022 15:59