Skal drive den digitale satsingen

Henrik Sætra startet 1. april i jobben der han skal samle de gode fagmiljøene og få enda større fart på forskningsaktivitetene innen digitalisering ved Høgskolen i Østfold.

Henrik Sætra. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

– Min oppgave for satsningsområdet er nå først og fremst å sikre at vi samler de kreftene vi har på området, og sammen finner retningen for satsningsområdet og ikke minst etablerer en god struktur for å få skikkelig fart på initiativet, sier Sætra

Selv om doktorgradsmålet og forskningssatsningen Det Digitale Samfunn (DDS) henger sammen på mange måter, er det to forskjellige ting. Det er sistnevnte Sætra nå skal fokusere på.

– Det har blitt lagt ned fantastisk mye god jobb av mange. Det har vært en fornøyelse å se, og vi tror og håper selvsagt det resulterer i et positivt svar på doktorgradssøknaden, sier Sætra.

Sætra vil bidra til å synliggjøre og koble alle de dyktige forskerne som jobber med temaer som er relevante for satsningsområdet i de forskjellige fakultetene og instituttene.

– Jeg ønsker å gjøre DDS-paraplyen til et attraktivt og produktivt sted å finne sammen for de større og tverrfaglige initiativene innen relevant digital forskning, sier Sætra.

Forskningsdirektør og prorektor for forskning og formidling er positive

Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen har ledet arbeidsgruppen som frem til nå har jobbet både med ph.d.-akkrediteringssøknaden og utvikling av satsingsområdet Det digitale samfunn. Hun er svært positiv til ansettelsen av Sætra som leder for satsingsområdet. 

– Det å få en faglig kompetent drivkraft som dedikert leder av satsingsområdet er av stor betydning. Henrik Sætra har en inkluderende tilnærming til oppgaven og er en ettertraktet fagperson eksternt. Denne kombinasjonen lover svært godt for videre utvikling av satstingsområdet, sier Eker Christoffersen. 

Forskningsdirektøren tror det er realistisk å starte en ph.d.-utdanning innen tematikken allerede neste år basert i fagmiljøene som utgjør satsingsområdet Det digitale samfunn. 

Kristi Grønvold Bache, prorektor for forskning og formidling, støtter forskningsdirektøren i hennes uttalelser.

– Jeg startet ved høgskolen i august og er imponert over den jobben forskningsdirektøren og hennes arbeidsgruppe har gjort med å bygge opp Det digitale samfunn og ikke minst med søknaden om ph.d-program. Å få Sætra inn nå er et videre løft og avgjørende for å sørge for en enhetlig satsing i et tverrfaglig landskap på tvers av fakultetene. Det er utrolig spennende tider for forskningen ved høgskolen som jeg gleder meg stort over å få ta del i, sier hun.

8. april presenterte Henrik Sætra sine planer innen den digitale satsingen. Fra venstre Magdalena Edvardsen i forskningsadministrasjonen, forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen, prorektor for forskning og formidling Kristi Cecilie Grønvold Bache, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi Harald Holone (på skjermen), Henrik Sætra, prodekan for forskning ved Fakultet for lærerutdanninger og språk Øyvind Gjems Fjeldbu og prodekan for forskning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon Kirsti-Iren Skovdahl. Prodekan for forskning ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi Tore Gimse var ikke kommet da foto ble tatt. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Sterke fagmiljøer

– En av HiØs styrker er definitivt forskerne våre, understreker Sætra.

Han sier det gjøres utrolig mye spennende som fortjener mye oppmerksomhet ved HiØ. Samtidig har fagmiljøene allerede respondert svært tydelig på satsningsområdet, og på ganske kort tid har det vokst frem sterke miljøer og spennende prosjekter både i og på tvers av fakulteter. Og initiativet vokser stadig. Dette gjør at grunnlaget for å jobbe videre mot å ytterligere fokusere og samle krefter rundt DDS er meget godt. 

Sætra fremhever også fordelen med fagmiljøene som befinner seg rundt høgskolen.

– Vi er en institusjon i en region med et næringsliv, en offentlig sektor og andre forskningsinstitusjoner som virkelig vil få til noe. Det digitale samfunn er en betegnelse på fremtiden som vi alle deler, og når vi kan koble vår kjernekompetanse på de andre aktørene i regionene, kan vi virkelig få til store ting – både når det gjelder anvendelse av forskning og større gjennomslag i søknader til Norges Forskningsråd og det Europeiske Forskningsrådet, mener Sætra. 

Ydmyk i rollen

Sætra har jobbet både som forsker og underviser ved Høgskolen i Østfold siden 2009. I omlag to år har han nå jobbet først som prosjektleder i Proba Samfunnsanalse og senior manager i konsulentfirmaet KPMG, samtidig som han har vært engasjert deltid i en forskerstilling ved høgskolen.

Nå ser han frem til å satse 100 prosent på å lede høgskolen mot en sterk satsing på det digitale.

Sætra er veldig klar på at han ikke er alene om ansvaret for hva DDS skal handle om i tiden fremover.

Nå vil han i første omgang snakke med de som har vært involvert lenge, samt de som bør være involvert, slik at det legges et godt grunnlag for arbeidet fremover. 

– Jeg kjenner jo institusjonen ganske godt, og gleder meg virkelig til å komme skikkelig i gang. Samtidig kjenner jeg på langt nær alle, og det første jeg må gjøre er jo å bli enda bedre kjent med fagmiljøene og forskergruppene jeg ikke har hatt så mye med å gjøre tidligere. Noen har allerede fått henvendelser fra meg – andre kan forvente å få det fremover, sier Sætra.

Han understreker også at han er helt avhengig av å få beskjed om hva som rører seg rundt omkring, og oppfordrer til å sende han tips om arrangementer som kan være av interesse.

– Ikke nøl med å ta kontakt med meg, er hans budskap.

Les også:

Av Nina Fredheim
Publisert 8. apr. 2022 12:13 - Sist endret 8. apr. 2022 12:15