Statsråd Borten Moe besøkte høgskolen

I forbindelse med oppstart av den planlagte desentraliserte sykepleierutdanningen i Indre Østfold kommune, gjestet ministeren både Kulturtorget i Mysen og høgskolens campus i Halden.

Kunnskapsministeren med ordrører i Indre Østfold, fire studenter og deler av høgskolens ledelse.

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe møtte studenter i prakis på Edwin Ruuds omsorgssenter ved Mysen. Fra høyre: Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, student Veslemøy Bergersen, Student Maren Roll Paulsen, Student Tine Tasigtil, student Hedda Bråthen, Ordfører i Indre Østfold Kommune Saxe Frøshaug, dekan Randi Magnus Sommerfelt, informasjonssjef Tore Petter Engen og direktør støttetjenester Carl Morten Gjeldnes. Foto: Johanne Severinsen, Kunnskapsdepartementet.

Hvorfor desentralisert sykepleierutdanning i Indre Østfold?

Statsråd Ola Borten Moe ble ønsket velkommen til Kulturtorget i Mysen sentrum, som vil være studiestedet for det nye desentraliserte sykepleierutdanningen med oppstart i 2023. Kunnskapsministeren fikk høre bakgrunnen for behovet for oppstart av studiet fra kommuneledelsen i Indre Østfold kommune, samt nabokommunene rundt. Ordfører Saxe Frøshaug fortalte at hans erfaring er at ungdom som utdanner seg andre steder ofte forsvinner og blir der de utdanner seg.

- Det er et sterkt behov for økt arbeidskraft i Indre Østfold i helse og omsorgssektoren, og et slikt tilbud kan gjøre det mer attraktivt for lokale ungdommer å utdanne seg på "hjemmebane", var budskapet fra Frøshaug. 

Praktisk gjennomføring av studiet

Dekan Randi Sommerfelt
Foto: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold

Dekan Randi Magnus Sommerfelt orienterte om hvordan det desentraliserte tilbudet skal gjennomføres. Hun la vekt på at HiØ prioriterer å ha:

  • utdanning av høy kvalitet
  • robuste og høyt kvalifiserte fagmiljøer
  • arbeidslivsrelevante og praksisnære studier
  • forskningsbasert undervisning

Det desentraliserte sykepleierstudiet vil ifølge Sommerfelt utnytte digitale virkemidler for desentralisert undervisning, sammen med en del fysiske læringsaktiviteter i Mysen.  

- Det skal skapes gode læringsarenaer for studentene, som også vil få drive simulering og ferdighetstrening i det nye simuleringssenteret i Fredrikstad hvor også det faglige miljøet innen helse- og velferd er lokalisert, fortalte dekanen.

Praksisstudier skal i stor grad skje i Indre Østfold kommune, og nabokommunene, tett på der studentene bor, med unntak av den delen av praksisstudiene som må gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.

Ministeren tok seg også tid til å besøke fire studenter i prakis på Edwin Ruuds omsorgssenter ved Mysen. Her fikk han høre deres erfaringer med å ha praksis tett på der de kommer fra, samt deres tanker om dette nye tilbudet.

Besøk ved campus Halden

Statsråden ønskes velkommen.
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Haldens ordfører Anne-Kari Holm møtte statsråd Ola Borten Moe på høgskolens campus i Halden. Foto: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Haldens ordfører Anne-Kari Holm ønsket ministeren velkommen til høgskolens lokaler i strålende solskinn. Borten Moe var imponert over studiestedet og nye studentboliger, og ga utrykk for at det var flotte lokaler tilrettelagt for gode læringsarenaer.  Noe av dette skyldes selvsagt de siste måneders oppgradering av møbler i vrimleområdene inne på campus, noe vi vet studentene har satt stor pris på. 

I et møte med høgskolens ledelse orienterte rektor om høgskolens pågående akkrediteringssøknad om ph.d-utdanningen Digitalisering og samfunn, og vårt store behov for å få flere rekrutteringshjemler. Statsråden fikk også en orientering om hvordan høgskolen jobber for å ha god dialog med alle Østfolds kommuner om deres og næringslivets behov for utdanning - både nå og i tiden fremover. Dekan Harald Holone ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi, orienterte også hvordan fagmiljøet var delaktige i arbeidet med deler av dekommisjoneringen (NND) av atomanlegget i Halden. 

Omvisning ved Makerspace

Det ble også anledning til å vise frem et par av labbene ved Makerspace. Undervisningsleder Susanne Stigeberg og overingeniør Fahad Said demonstrerte ulike aktiviteter ved labbene til en svært nysgjerrig forsknings og høyere utdanningsminister.

Se en smakebit på omvisningen på Makerspace:

Se bilder fra besøket

karusell
 
Alle bilder: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold
Av Tore Petter Engen
Publisert 22. sep. 2022 10:19 - Sist endret 22. sep. 2022 10:19