Fikk Forskningsprisen for sitt imponerende arbeid - hjemme og internasjonalt

Nicolae Lucian er tildelt årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold for sitt store engasjement innenfor fornybar energi-feltet. Selv mener han vi alle kan bidra litt i kampen om å gjøre verden "grønnere". 

Bilde av prisvinneren foran en bygning i Italia

På jobb i Pisa: Professor Nicolae Lucian Mihet er tildelt høgskolens forskningspris for 2021. Han fikk ikke selv vært tilstede på den akademiske årsfesten der prisen var en av flere som ble utdelt. Mihet er nemlig på besøk på Universitetet i Pisa hvor han blant annet deltar i en disputas og gjesteforeleser om fornybar energi-løsninger. (Foto:Privat)

Professor Nicolae Lucian Mihet jobber til daglig ved Institutt for ingeniørfag.

- I would like to thank all my colleagues who supported me, but especially to Manikandan and Martin, who nominated me for this award. It’s nice to see that your hard work and achievements are recognized and appreciated, sier han og legger til:

- I’m delighted to receive this award and greatly appreciate this acknowledgement and recognition of my work. I’m so grateful to have been working with such a great teams and professional networks from all over the world and to learn from them in every single day. I am proud and humbled to be recognized for my continued efforts.

Nyskapende og bred forskning

Forskningsprisen deles hvert år ut til en forsker, forskergruppe eller et forskermiljø, som har utmerket seg gjennom å utøve arbeid av høy kvalitet innenfor forskning eller kunstnerisk utvikling. Prisen skal være både en inspirasjon for andre og en støtte til videre arbeid. En ekstern komité bestående av tre medlemmer er oppnevnt for å vurdere priskandidatene og de oppnevnte fagfellene er tilpasset fagområdene til de nominerte til prisen. 

Vurderingskriteriene knyttet til prisen er

  • originalitet knyttet til nyhetsverdi og nyskapende bruk av teori og metode
  • soliditet i form av god underbygging av påstander og konklusjoner
  • relevans knyttet til faglig utvikling eller praktisk og samfunnsmessig nytteverdi
  • miljøskapende innsats ved HiØ.

Mihet forsker på blant annet fornybar energi og han underviser også på Masterstudiet i Green Energy Technology. Slik beskriver prisvinneren selv sin forskning:

- My research topics are connected to Renewable Energy Sources, Distributed Energy Resources, including EVs and Energy Storage systems, integrated in Smart Grids as well as digitalization of energy and optimization of energy efficiency and energy management algorithms-based AI in the grid interactive buildings.

I skrivende stund jobber han aktivt med tre forskningsprosjekter. Disse er:

  • Low emissions with high and sustainable efficiency in Sfantu Gheorghe key public buildings
  • Sun Power cooperation fusion for cheaper Electrical Devices manufacturing – SPEED
  • Design and development of an Energy Efficiency Management and Control System with cost-effective solutions for residential and educational buildings- DOITSMARTER

I forhold til originalitet så har komiteen latt seg imponere av bredden i Mihets forskningsresultater. 
"Han har bedrevet både grunnleggende og anvendt forskning innenfor blant annet følgende forskningstema og -anvendelser: Bærekraftig energi og energi-effektivitet, elektriske kjøretøy, og kraftelektronikk for solenergi-anvendelser", heter det i begrunnelsen. 

Legges merke til internasjonalt 

Hva angår soliditet (underbygging av påstander og konklusjoner) så har komiteen merket seg at Mihet har publisert over 100 papers i internasjonale, fagfellevurderte journaler og konferanseproceedings og at de fleste av disse er publisert de siste 5 årene.

"Han har over 1000 siteringer totalt i Web of Science (…). Dette er meget imponerende tall som tyder på stor impact internasjonalt. (…) Komiteen ser også en positiv tendens - med økende siteringer av kandidatens arbeider over tid" skriver juryen i sin begrunnelse. 

Konfrontert med hvordan han greier å holde den høye publiseringstakten svarer årets prisvinner dette:

- To be able to provide innovative solutions and to attract external fundings, you should read, explore, and learn new things in every day, such that to make research at a high-level but also you need to prove that you have recently published papers in high-ranking journals. To be able to publish 100 papers in 5-6 years, you should work with great teams and to love what you do, but at the same time you should be well motivated to learn and discover new things in every day. Even if, I have been working 10-12 hours per day, also during the weekend. That’s the price I had to pay.

Og hvorfor prioriterer han nettopp dette i sitt arbeid?
- It is important to do that for many reasons. In this way you can increase your knowledge, experience, visibility, impact factor and will attract more partners and students.

Startet opp spennende forskningsgruppe 

Årets komité har lagt vekt på at Mihet forsker på temaer som er svært relevante i forhold til bærekraftsmålene og det grønne skiftet generelt og spesielt i forhold til målet om bærekraftig energi. Komiteen ser det i et relevansperspektiv også som positivt at forskningen hans synes å ha god kobling til utdanningsområdet (særlig MA GET red.anm.) og slik bidrar til økt kvalitet i forskningsbasert utdanning på et samfunnsmessig viktig område.

"Focusing more on education, learning new things, improving our skills, communicating in a better way, carrying more, respecting the nature and the others around, but also reducing the consumption, eating and shopping more responsibly, and reusing as much as possible, could be the right way."

Professor og fersk forskningsprisvinner Nicolae Lucian Mihet om hvordan vi alle kan bidra til å redusere klimaproblemene


Om sin motivasjon for å jobbe med et tema som fornybar energi med både medforskere, eksterne samarbeidspartnere og studenter, sier han følgende:
- My research is well connected with our MA GET. Our use of energy sources and agricultural practices are unsustainable. We can do it in a better way. Being green is a commitment to a sustainable lifestyle. This topic/specialization/degree has excellent job prospects. In addition, this is a very important field that aims to protect the planet by reducing global warming, while also providing many prestigious future job opportunities, as it is a very popular field.

I forhold til hans miljøskapende innsats ved HiØ har komiteen vektlagt at Mihet både har bygd opp og leder den nye forskningsgruppen Intelligent control of energy conversion and storage systems. Selv mener prisvinneren at etableringen av denne gruppen har vært helt avgjørende for å bedrive forskningen på et høyt og internasjonalt nivå.

- You cannot make research at a high-level without knowledge, experience, state of the art equipment and a research group. You cannot create and develop a research center without to have established first a research group. You can attract external fundings easily having established a great real-time digital research platform, sier han. 

Internasjonalt forskningssamarbeid

Mihet har deltatt i internasjonale forskningsgrupper blant annet sammen med fortskere ved anerkjente Danmarks Tekniske Universitet og Universitetet i Aalborg.

- It’s great to learn from the best. I have learnt many useful things from them, but I was also able to keep closer great contacts, friends, and collaborators. We have developed together many ideas, solutions, and research projects, forteller han.

Why do you find it important to work across boarders in your field of research?
- The research doesn’t have or shouldn’t have so many borders or limits to be successful. Working with people from all over the world, with different cultures, mentalities, experiences, and vision is inspiring but also challenging. Focusing on positive things will help you being more creative.   

 

Les også:

Nominerte til Forskningsprisen 2021

Nå kan du nominere kandidater til Forskningsprisen 2021

Høgskolens akademiske årsfest: Nå kan du se alle bildene!

Vant Utdanningskvalitetsprisenx2

Fikk Forskningsprisen for sitt imponerende arbeid - hjemme og internasjonalt

Fikk pris for å formidle forskning

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 29. okt. 2022 11:33 - Sist endret 1. nov. 2022 08:38