Aktuelle saker - Side 11

Publisert 7. sep. 2018 07:53

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. – Det er positivt at undersøkelsen viser 4 av 5 studenter i landet er fornøyde med sine studiesteder. Resultatene viser likevel at det grunn til bekymringer på flere av punktene, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 31. aug. 2018 10:03

NOKUT har akkreditert utdanningen Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold og Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

Publisert 30. aug. 2018 13:24

Under Forskningsdagene 2018 tilbyr vi deg litt ekstra kunnskap om veldig mye. Helt gratis.

Publisert 30. aug. 2018 09:00

Regjeringen vil bygge 2.200 nye studentboliger i 14 byer. Det største tilsagnet fikk Studentsamskipnaden i Østfold, som får bygge 220 boliger i Fredrikstad og 180 boliger i Halden.

Publisert 22. aug. 2018 13:35

Under forskningsdagene i september synliggjør Høgskolen i Østfold egen forskning ved å åpne opp for at eksterne kan bestille en forsker til lunsj.

Publisert 16. aug. 2018 11:02

Høgskolen i Østfold vil fra og med studiestart 2018 tilby gratis utlån av 10 el-sykler til studenter og ansatte ved studiested Halden.

Publisert 14. aug. 2018 18:34

I år gikk to studentgrupper til topps og fikk hedersprisen Laurbærbladet for sine bachelorprosjekter.

Publisert 6. aug. 2018 13:35

KRONIKK. Om få dager starter et nytt kull studenter ved Høgskolen i Østfold. Studentenes og høyskolens regionale tilstedeværelse er viktig for Østfoldsamfunnet, men samspillet mellom samfunn og høyskole om utdanning, forskning og formidling må ytterligere forsterkes for å løse fremtidens utfordringer.

Publisert 2. aug. 2018 12:28

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene i utlandet. Vi lyser ut stipend à NOK 7.500 som du kan søke hvis du utveksler 3 måneder eller mer til en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet vårsemesteret 2019. 

Studiestart ved Høgskolen i Østfold. Foto: HiØ.
Publisert 19. juli 2018 11:02

– De gode søkertallene vi hadde i april har gitt et svært godt resultat i årets opptak. Høgskolen har mange godt kvalifiserte søkere. Dette er vi meget fornøyde med sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.