Brannvern VIKTIG

Alle studenter, gjesteforelesere, vikarer, eksamensvakter og tilsatte plikter å lese og følge branninstruksen som gjelder for Høgskolen i Østfold. Denne påminnelsen gjelder alle avdelinger, også de som deltok på fredagens brannøvelse ved Høgskolesenteret i Halden (bildet).
1132911081.pjpeg

Brannøvelsen i Halden viser hvor viktig det er å kjenne til BRANNINNSTRUKS og RØMNINGSVEIER.

BRANNINSTRUKS

Ved brannalarm:
 • Lukk alle dører og vinduer.
 • Gå straks ut av bygningen. Bruk ikke heis.
 • Møt opp på samlingsplass og vær der til du er registrert.
Når det brenner:
1. Varsle Alle som befinner seg i området skal varsles.
Bruk manuell brannmelder der det finnes.
Meld fra til brannvesenet på telefon 110
2. Redde Sørg for at alle kommer seg ut.
3. Slokke Prøv å slokke fortrinnsvis med brannslange, eventuelt med håndslukkeapparat


Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.

Hold deg orientert om:

 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Utfyllende branninstruks
 • Oppmøtested ved evakuering

UTFYLLENDE BRANNINSTRUKS:

 • Tilsatte og studenter plikter å utvise størst mulig forsiktighet for å unngå at brann oppstår eller brer seg.
 • Det er røykeforbud på hele Høgskolen.
 • Papir og annet brennbart materiale må ikke flyte utover - Hold orden.
 • Rømningsveier må ikke blokkeres og selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling.
 • Den siste som forlater arbeidslokalene, plikter å se etter at vinduer er lukket og at unødig lys og maskiner er slått av.
 • Ved brann, tilløp til brann eller mistenkelig røk, skal det varsles over alarmanlegget og til sentralbordet. Alarmanlegget har direkte linje til brannvesenet.
 • Enhver plikter å orientere seg i bygningen, samt å vite hvor brannvernutstyret er plassert.
 • BRUK ALDRI HEISEN VED BRANN

Det skal utføres brannvernøvelser 2 ganger pr. år. Tilsatte og studenter skal få nødvendig informasjon i brannvern. Hver nytilsatt skal ved tiltredelse få informasjon om brannvern (inkl. gjesteforelesere, vikarer etc.). Brannvernleder/brukerkoordinator HiØ må sørge for at brannverninstruksen er slått opp sentralt opp i arbeidslokalene, og at tilsatte og studenter gjøres oppmerksom på dette.

Alle tilsatte og studenter skal rapportere om uryddige rømningsveier, feil og mangler på brannvernutstyr og lignende til brukerkoordinator brannvern ved Høgskolen i Østfold.

Aktuelle lenker:
Helse, miljø og sikkerhet ved Høgskolen i Østfold

Om "Helse, miljø og sikkerhet på Remmen". . - med utfyllende informasjon om brannvern

Bilder fra brannøvelsen 25. november 2005
 

Publisert 25. nov. 2005 00:00 - Sist endret 25. nov. 2005 11:04