Tildelt mastergrad

Høgskolen i Østfold har 16. desember tildelt 17 personer (bildet) mastergrad i organisasjon og ledelse. Overrekkelsen fant sted under en markering fredag i det nye høgskolesenteret i Halden.
1134744682.pjpeg


Pressefoto fra samlingen i Halden 16. desember 2005.

- Studiet er omfattet av stor interesse og søkertallet er stort, sier Kjeld Qvortrup fra Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.

Om mastergradsstudiet 

Mastergradsstudiet organisasjon og ledelse består av tre emneområder, samt en avsluttende eksamen. Normert studietid er 4 år på deltid.

- De fleste studenter er i fullt arbeid ved siden av studiene. Studentenes erfaringer fra arbeidslivet blir også en sentral del av læringsprosessen, sier Kjeld Qvotrup.
Slik det heter i høgskolens studiekatalog om studiet:
Tanken er at studentene best vil utvikle analytiske evner, nødvendig forståelse, ferdigheter og holdninger ved selv å ta stilling til de utfordringer de møter i arbeidslivet. Teori og metode vil presenteres slik at relevansen i forhold til den situasjon deltakerne befinner seg i, blir ivaretatt.”

Aktuelle lenker:

Organisasjon og ledelse

Pressefoto fra samlingen i Halden 16. desember 2005.

Publisert 16. des. 2005 00:00 - Sist endret 16. des. 2005 15:51