2006 aktivt skoleår

Aktivitetsplan 2006 for Høgskolen i Østfold gir bud om et aktivt studieår med flere betydelige endringer i hverdagen - dette for høgskolens studenter, ansatte og samarbeidspartnere.
1136987820.pjpeg

Aktivitetsplan med budsjett for 2006 ble vedtatt av høgskolestyret 19. desember 2005.

Viktigste strategiske mål til Høgskolen i Østfold er å bidra til å øke det gjennomsnittlige utdanningsnivået i regionen.

Aktiviteter for 2006 (sammendrag)

• Ferdigbygging, innflytting og innvielse av nytt høgskolesenter i Halden.

• Innføring av elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem.
• Flere utredninger: Om nye masterstudier. Om den videre realfagssatsing i Østfold. Om doktorgradsstudium i informatikk. Videre skal organisasjonsplanen for høgskolen revideres, dette med bakgrunn i evaluering av høgskolens nye administrative fellestjenester i Halden.

Karrieresenter
• Høgskolen i Østfold skal delta i forprosjekt knyttet til etablering av et regionalt karrieresenter i regi av Østfold fylkeskommune.

Høgskolens nøkkeltall
Høgskolen i Østfold har 3.454 studenter som måltall for 2006 jamnført med hva Stortinget bevilget før jul til høgskolene i årets nasjonalbudsjett, hvor Høgskolen i Østfold ble innvilget en total budsjettramme på 377 millioner kroner (det vil si 2 millioner kroner mindre enn i 2005).

Høgskolen i Østfold hadde 3.702 studenter (antall personer) registrert 1. november 2005 i ordinære, statsfinansierte studier.

Antall studenter 1.11.05

Avdeling

27

Akademi for scenekunst

1155

Avdeling for helse- og sosialfag

289

Avdeling for informasjonsteknologi

329

Avdeling for ingeniørfag

1141

Avdeling for lærerutdanning

761

Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk


I tillegg til nevnte studenter, som studerer gratis, kommer drøyt 500 betalingsstudenter.

Totalt har Høgskolen i Østfold også i 2006 ca. 4.200 studenter og 450 ansatte.

Publisert 11. jan. 2006 00:00 - Sist endret 11. jan. 2006 14:57