2006 - Side 6

1141208963.pjpeg
Publisert 1. mars 2006 00:00
Elin Nesje Vestli, prorektor ved Høgskolen i Østfold, har fått opprykk til professor i tysk litteratur og kulturkunnskap. Dermed har høgskolens antall kvinnelige professorer økt fra 0 til 2 siden nyttår. Og begge er særdeles glad i teater.
1140174522.pjpeg
Publisert 17. feb. 2006 00:00
I tre uker fra 20. februar viser høgskolens bibliotek i Halden utstillingen ”Litteratur for fred” (bildet), inspirert av forfatterskapet til Ingeborg Bachmann. Den 5. april får Østfolds største fagbibliotek besøk av Ivo de Figueiredo, forfatter av den helt ferske Ibsenbiografien.
Publisert 15. feb. 2006 00:00
Nettsidene til Høgskolen i Østfold scorer best blant høgskolene i Norge på en ny rangering av webinformasjon til utdanningsinstitusjoner i Europa og Verden.
1139912571.pjpeg
Publisert 14. feb. 2006 00:00
- Høgskolesenteret i Halden kan tas i bruk fullt ut i august 2006 slik planlagt, sier prosjektleder Bernt Evensen i høgskolens nye kantineanlegg. Her blir det lyst og mulig å se tvers gjennom hele høgskolesenterets nord-sør-akse.
1139911678.pjpeg
Publisert 14. feb. 2006 00:00
Den 17. februar 2006 forsvarer Håkon Wium Lie (bildet) sin avhandling for Dr. philos-graden på Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk. Håkon Wium Lie startet sin datakarriere som student ved Østfold Distriktshøgskole, og er nå teknisk direktør for Opera Software.
1138970299.pjpeg
Publisert 3. feb. 2006 00:00
Barn fra Kjølbergskogen barnehage i Fredrikstad har deltatt på OL arrangert av studenter ved Høgskolen i Østfold. Stor innsats fra Silje og mange andre 3-5-åringer. Fra 6. til 17. februar 2006 er det ”Grenseløse uker” i Østfold, hvor førskolelærerstudenter overtar barnehagene mens de ansatte kurses av Høgskolen i Østfold.
1138790964.pjpeg
Publisert 31. jan. 2006 00:00
Ønsker du å ta deler av studiet i utlandet? Vil du vite mer om hvordan språkkompetanse og kulturforståelse verdsettes i arbeidslivet? Tirsdag 7. februar arrangeres det et seminar om dette for studenter og ansatte. Tid: kl 1130 - 1445. Sted: Høgskolesenteret i Halden, Aud Max og vrimlehallen.
1138359436.pjpeg
Publisert 27. jan. 2006 00:00
Studentradioene i Norge samles i én kanal. Åpningen ble i går markert i Halden, Trondheim og flere andre studentbyer. - Studentradioen håper vi skal speile studentenes faglige og sosiale tilbud på en god måte også fra Østfold, sier lærerstudent Espen Gruer (bildet) etter den offisielle innvielsen med teatersport på Samfundet i Halden 26. januar.
1138358916.pjpeg
Publisert 27. jan. 2006 00:00
Hva bygger helse- og skolepolitikere sine beslutninger på - og er grunnlaget godt nok? Svar på dette med mer vil EU-prosjektet ”KNOWandPOL” prøve å finne i åtte europeiske land. Helge Ramsdal (bildet) fra Høgskolen i Østfold er valgt ut til å lede det norske forskerteamet, som setter søkelyset på psykisk helse.
1138280002.pjpeg
Publisert 26. jan. 2006 00:00
Studentenes program for UKA 2006 avsluttes med Madrugada-konsert på Samfundet i Halden 28. mars. Årets UKA-arrangement åpnes med studentrevy 15. mars.
1137752185.pjpeg
Publisert 20. jan. 2006 00:00
Årets studiemesser er i gang. Norges største utdanningsmesse er besøkt av 14.652 personer de to siste dagene, og det er ennå to dager igjen. Studietilbudet til Høgskolen i Østfold er det første du ser rett innenfor hovedinngangen på Lillestrøm.
1136551038.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
NRK1 viser mandag 9. januar og tirsdag 10. januar TV-programmet: ”Citadine - den norske bildrømmen”: -Fredrik Sandberg (bildet) og fem andre studenter på linjen for industriell design ved Høgskolen i Østfold hadde en drøm. De ville bygge sin egen bil.
1136990229.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Studiekataloger 2006 for Høgskolen i Østfold er klare. I de to katalogene finnes det informasjon om høgskolens studie- og videreutdanningstilbud.
1136734059.gif
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Se høgskolens nye film. Den viser studietilbudet ved Høgskolen i Østfold og glimt fra det nye høgskolesenteret. Filmen kan også sees med iPod. Og det kommer mer HiØ-film.
1136550127.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Johanne Ostad (bildet) har fra 1. januar 2006 tiltrådt i sin nye stilling som leder av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Senteret har også fått nye nettsider.
1136982640.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Studiesøkere gis innblikk i hvilket studietilbud og studiemiljø som finnes ved Høgskolen i Østfold. - Dette for raskest og mest mulig oversiktlig på høgskolens nye nettsider for studiesøkere, sier Jens-Petter Berget.
1136733226.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Høgskolen i Østfold tilbyr bachelor i internasjonal kommunikasjon som nytt studium. Her med engelsk, fransk og tysk som hoved- og bispråk, samt spansk som bispråk. Det nye studiet starter opp fra høsten 2006.
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Studentene ved Akademi for scenekunst ønsker godt nytt år med visninger av prosjektarbeid 13. - 15. januar.
1136987820.pjpeg
Publisert 11. jan. 2006 00:00
Aktivitetsplan 2006 for Høgskolen i Østfold gir bud om et aktivt studieår med flere betydelige endringer i hverdagen - dette for høgskolens studenter, ansatte og samarbeidspartnere.
Publisert 9. jan. 2006 00:00
Kristin Norderval er tilsatt som ny kunstnerisk leder for Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold fra 1. januar 2006. Akademiet søker nå etter linjeleder for skuespill og linjeleder for scenografi.