HiØ best på nett

Nettsidene til Høgskolen i Østfold scorer best blant høgskolene i Norge på en ny rangering av webinformasjon til utdanningsinstitusjoner i Europa og Verden.

Det er internettlaboratoriet CINDOC (Centro de Información y Docomentación Cientifica) i den spanske føderale forskningsinstitusjonen CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) som står bak rangeringen Webometrics. Den skal ifølge forskerne være et mål på institusjonens nærvær og tilgjengelighet på internett.

Verdenskåringen Webometrics, februar 2006

1.     University of California Berkeley, USA
2.     Massachusetts Institute of Technology, USA
3.     Harvard University, USA

23.   University of Cambridge, Storbritania (Best i Europa)

90.   Universitetet i Oslo (Beste universitet i Norge, fikk 12. plass på Europa-listen)
641. Høgskolen i Østfold (Beste høgskole i Norge, fikk 223. plass i Europa)
715. Høgskolen i Oslo (nr. 2 av høgskolen i Norge, fikk 251. plass i Europa)
981. Høgskolen i Agder (nr. 3 av høgskolene i Norge, fikk 342. plass i Europa)

Sju andre norske høgskoler er rangert blant de 500 beste i Europa: - Høgskolene i Bodø, Bergen, Vestfold, Volda, Telemark og Nord-Trøndelag. Øvrige høgskoler i Norge er utenfor nevnte rangeringslister, som omfatter verdens 3.000 beste universitet og høgskoler hva gjelder webinformasjon.

Nyheten "poppet" i dag opp på nettavisa til Høgskolen i Østfold, hvor det nylig er lagt til en egen spalte "HiØ i media", som automatisk mater inn medieomtale om Høgskolen i Østfold.

Også i den norske undersøkelsen "Kvalitet på nett", utført for Norge.no, har Høgskolen i Østfold vært på topp-3-listen blant norske høgskoler i 2004 og 2005.

Kilder og kildekritikk

Internavisa På Høyden ved Universitetet i Bergen omtaler undersøkelsesmetodene Webometrics slik:

- Webometrics skiller seg vesentlig fra andre rangeringer av høyere utdanningsinstitusjoner. Den såkalte Shanghai-listen og rangeringen fra The Times Higher Education Supplement bygger for eksempel på bestemte akademiske parametre, som antall siterte artikler per faglig ansatt, graden av internasjonalisering, og antall akademiske priser som er tildelt institusjonen.

- Webometrics-metoden tar utgangspunkt i internett-lenker, både internt på institusjonen, mellom institusjoner og utenfor systemene, og behandler disse tilnærmet analogt med akademiske siteringer i de andre rangeringenene.

- Forskerne understreker at rangeringen er i prøvefasen, og at det fortsatt hefter en rekke svakheter ved metodologien.

Aktuelle lenker:

Publisert 15. feb. 2006 00:00 - Sist endret 15. feb. 2006 14:00