Klar for doktorgrad

Den 17. februar 2006 forsvarer Håkon Wium Lie (bildet) sin avhandling for Dr. philos-graden på Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk. Håkon Wium Lie startet sin datakarriere som student ved Østfold Distriktshøgskole, og er nå teknisk direktør for Opera Software.
1139911678.pjpeg

Etter studiene på Østfold Distriktshøgskole (som ble en del av Høgskolen i Østfold fra 1994), tok Håkon Wium Lie en Mastergrad på Massachusetts Institute of Technology (Media Lab). Senere jobbet han bl.a. ved CERN i Geneve, hvor han fikk ta del i utviklingen av "The World Wide Web", et prosjekt som i utgangspunktet hadde til hensikt å forenkle kommunikasjonen mellom forskere på tvers av geografi og tidssoner.
 (Foto: www.opera.com)

Håkon Wium Lie har også jobbet for W3C (World Wide Web Consortium), som arbeider for å skape enighet om standardene for WWW. Der utviklet han konseptet Cascading Style Sheets (CSS). Disse stilarkene beskriver blant annet hvordan dokumenter presenteres på dataskjermen.

Tittel på avhandlingen er "Casacding Style Sheets".

Disputasen finner sted fredag 17. februar kl. 13.15 i Lille Auditorium i Informatikkbygget i Gaustadallèen, Institutt for informatikk.

Torsdag 16. februar holdes to prøveforelesninger kl. 13.15 og 14.15 på rom "AlfaOmega" i 4. etasje i Informatikkbygget:

• What comes first on the Web - style or structure?

• Style Sheets and the Challenges related to the dynamic aspects of the Web

Alle er velkommen til disputasen og forelesningene.

Publisert 14. feb. 2006 00:00 - Sist endret 14. feb. 2006 11:49