Leder i EU-prosjekt

Hva bygger helse- og skolepolitikere sine beslutninger på - og er grunnlaget godt nok? Svar på dette med mer vil EU-prosjektet ”KNOWandPOL” prøve å finne i åtte europeiske land. Helge Ramsdal (bildet) fra Høgskolen i Østfold er valgt ut til å lede det norske forskerteamet, som setter søkelyset på psykisk helse.
1138358916.pjpeg

Spennende forskningsnytt: Etter behandling av mange søknader fra flere land, har EU-kommisjonen nå bekreftet at ”KNOWandPOL” tildeles økonomisk støtte.

EU-prosjektet ”KNOWandPOL” starter opp høsten 2006 og varer i 4 år.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD GODT REPRESENTERT

Norge er ett av de åtte land i Europa hvor kunnskapsgrunnlaget for beslutningene i skole- og helsepolitikken skal utforskes og sammenlignes.

I det norske forskerteamet, som skal fokusere på psykisk helse, er Høgskolen i Østfold representert med Helge Ramsdal (leder), samt Eva Skærbæk og Gunnar Vold Hansen. Øvrige medlemmer blir Haldor Byrkjeflot og Birthe Folgerø Johannessen fra Rokkansenteret/Universitetet i Bergen, samt Marit Helgesen og Marte Feiring fra Norsk institutt for by- og regionforskning.

- Vår deltakelse er blant annet et resultat av SHP-arbeidet (strategisk høgskoleprosjekt), der vi i forbindelse med seminaret i Fredrikstad våren 2005 om ”Fleksible organisasjoner” ble invitert til å delta i EU-prosjektet, sier Helge Ramsdal.

Selv om det kanskje ikke følger store pengesummer med slike prosjekter (beløp var ikke avklart da høgskolens nettavis publiserte denne saken), så ligger det mye arbeid og prestisje bak å vinne fram med slike søknader, noe som i sin tur kan føre til enda flere nye prosjekter.

Publisert 27. jan. 2006 00:00 - Sist endret 27. jan. 2006 11:49