Leder språksenteret

Johanne Ostad (bildet) har fra 1. januar 2006 tiltrådt i sin nye stilling som leder av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Senteret har også fått nye nettsider.
1136550127.pjpegJohanne Ostad er utdannet ved Humboldt-universitetet i Berlin med spesialisering innen flerspråklighet. (Foto: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen)

I sin doktoravhandling har hun undersøkt hvordan barn med Downs syndrom mestrer flerspråklighet.

Språk åpner dører

Johanne Ostad gleder seg nå til å omsette i praksis det hun har lært.

- Med denne stillingen ser jeg fram til å ta fatt på de mange oppgavene som fremmedspråksenteret har, sier Johanne Ostad.

Som presisert i strategiplanen ”Språk åpner dører”, skal senteret være med på å styrke kompetansen i språkfag og å øke interesse og motivasjon for språkopplæring. Dette er også fastsatt i senterets mandat, som videre legger vekt på erfarings- og informasjonsspredning til våre målgrupper.

- Jeg er glad for at jeg med min bakgrunn fra flerspråklighetsforskningen kan delta i senterets arbeid og på denne måten bidra til kompetanseløftet for fremmedspråk i opplæringen, sier Johanne Ostad i sin nyttårshilsen på fremmedspråksenterets nye internettsider.

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ble åpnet i Halden i juni 2005. Senteret er her plassert på Remmen i lokalene til Høgskolen i Østfold. Fra sommeren 2006 får de ansatte lokaler sentralt plassert i det nye Høgskolesenteret i Halden.

Publisert 11. jan. 2006 00:00 - Sist endret 11. jan. 2006 14:48