Musikk i Skolen

”Musikkløftet” er en nasjonal konferanse som torsdag 30. november og fredag 1. desember 2006 samler 175 deltakere fra hele landet ved Høgskolen i Østfold, Halden. - Her blir det musikk også i lunsjen, sier Elisabeth Giske og Per Anders Hegre dagen før 50-årsjubilanten kommer på besøk.
1164792084.pjpeg

Musikk i Skolen inviterer i sitt jubileumsår til konferanse om musikkfagets muligheter og utfordringer i den norske skole. Etter 50 år arbeid er det fortsatt en jobb å gjøre.

- Under konferansen vil vi vise fram gode eksempler og nye verktøy som kan inspirere til nyskapning og vekst for kunstfagene i skolen, sier Elisabeth Giske. Hun legger ikke skjul på at hun er stolt over at Høgskolen i Østfold fikk være vertskap og medarrangør til jubileumsarrangementet sammen med Musikk i Skolen og Musikkpedagogisk knutepunkt ved Høgskolen i Bergen.Torsdag og fredag vil de 175 tilreisende både få se og høre hva høgskolens nye øvingslokaler og mange fellesrom duger til.


PROGRAM - med band i klasserommet!

Torsdag 30. november

09.30 – Registrering - Kaffe

10.00 – Åpning og musikk

10.15 – «Estetikk, opplæring og danning i Kunnskapsløftet» v/ Kjetil Steinsholt, professor, NTNU, pedagogisk institutt

11.00 – Pause

11.15 – «Hva slags musikklærere trenger Norge i dag?» Innledning til diskusjon ved Magne Espeland, førsteamanuensis Høgskolen Stord/Haugesund og Signe Kalsnes, styreleder Musikk i Skolen og førstelektor Norges musikkhøgskole

12.00
1) Diskusjonsgrupper og erfaringsdeling

a) Fokus: Grunnskole/videregående skole
b) Fokus: Lærerutdanningene; Innledning: «Musikkutdanning i lærerhøgskolene» v/Elisabeth Giske, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold.
2) Landsmøte - Musikk i Skolen

13.00 – Lunsj

14.00 – Workshops:
A) «Musikkløftet i praksis», v/Matias Hilmar Iversen, musikklærer ved Bøler skole, Oslo
B) «Band i klasserommet», v/Øystein Warem, høgskolelærer Høgskolen i Østfold
C) «Chorissimo – Kor-workshop og demonstrasjon av nytt læremiddel og korrepertoar for dirigenter og korsangere.», v/Ulrika Bergroth-Plur, kordirigent med diplom fra Sibeliusakademiet, Finland og faglig ansvarlig for «Chorissimo»
D) Møte for Musikkpedagogisk knutepunkt.

17.00 – Jubileumforestilling på Høgskolen i Østfold

20.00 – Jubileumsmiddag i Fredriksten festning

Fredag 1. desember

09.00 – Rikskonsertene som inkluderende aktør i Den
kulturelle skolesekken:
«Hele Norge Synger – Sammen!» v/Åse Kleveland, direktør Rikskonsertene.

10.00 – Det går an! Kulturskolen som ressurssenter. v/Torkel Øien, nestleder Asker kulturskole 

10.30 – Larvik kulturskole – Hva kan vi lære av demonstrasjonskulturskolen? v/Odd Terje Lysebo, rektor Larvik kulturskole

11.00 – Helhetlig kulturelt oppvekstmiljø – Skolen som kulturarena, v/Tormod Bjørnstad, prosjektleder og Alexander Krohg Plur, generalsekretær Musikk i Skolen

11.30 – Diskusjonsgrupper og erfaringsdeling

12.15 – Lunsj

13.00 – Workshops
D) Møte for «Musikkpedagogisk knutepunkt»
E) «Fengende dans» – Full fart på dansegulvet v/Simon Woodhouse, danser, koreograf og kursholder
F) Presentasjon av skoleprosjekter og læremidler fra Musikk i Skolen
«Lyriaka» – Musikk og lyrikk i barnas verden
«Annie» og «Grease» – Suksessen «Musikal Crash Course» for mellomtrinn og ungdomsskole
«Elever som arrangører»

14.30 – Plenumsdebatt: «Hvordan arbeide med Den kulturelle skolesekken på skolens premisser?» Innleder: Geir Grav, rektor Åndalsnes ungdomsskole.

15.30 – Slutt

Aktuell lenke:
www.musikkiskolen.no
Publisert 29. nov. 2006 00:00 - Sist endret 29. nov. 2006 10:26