Søkertall og geografi

Nær 8 av 10 studiesøkere til Høgskolen i Østfold i 2006 kommer fra Østfold. 66 prosent av haldenserne som søker høyere utdanning har Høgskolen i Østfold som førstevalg, mens dette gjelder kun 24 prosent av søkerne fra Indre Østfold. Se HiØs søkeroversikt, mellom by-/stedene og avdelingene.
1164284496.gif

• I 2006 søkte 2.231 personer fra Østfold studieplass ved Høgskolen i Østfold.
• Tabell A (under) viser at 78 prosent av alle HiØ-søkere kommer fra Østfold.
• Tabellene A og B viser hvor søkerne bodde og hvilken HiØ-avd. de søkte.

Tabell A: Antall/andel av høgskolens søkere i 2006 som er fra Østfold

 

Moss

Fr.stad

Sarp.

Halden

Indre Ø.

Sum antall

Prosent

HiØ, Kråkerøy

127

378

201

94

66

866

83

HiØ, Valaskjold

13

28

42

9

8

100

76

HiØ, Remmen

132

441

259

331

103

1266

73-76*

Totalt antall

272

846

502

434

177

2231

78

% søkte HiØ

33

51

56

66

24

 

 

* Se tabellen under.

Tabell B: Antall/andel søkere i 2006 fra Østfold til høgskolens avdelinger i Halden

 

Moss

Fr.stad

Sarp.

Halden

Indre Ø.

Sum antall

Prosent

IKT (data)

18

42

37

35

7

139

75

Lærerutd.

75

315

163

199

77

829

76

SF-utd.

39

84

59

97

19

298

73

Totalt antall

132

441

259

331

103

1266

 

Merk: Tabellene sammenfatter årets søkning, lokalt via høgskolen og sentralt via Samorda opptak.

Interessante tall for flere
Grafisk forenklet gir dette følgende oversiktsbilder om høgskolens søkere fra Østfold.

Oversikt for sør-fylket:

Oversikt for Indre Østfold og nord-fylket:


Slike oversikter kan være interessante for flere enn dem som arbeider med studentrekruttering, kollektivtransport, langtidsplanlegging, studentarrangement, grupperomreservasjoner - eller noe annet som har med høgskolens studenter nå og i fremtiden å gjøre.

Selv om ikke disse tallene for HiØs primærsøkere fra Østfold viser hvor mange som faktisk takket ja, begynte og forsatte på studiet, så forteller illustrasjonene over likevel en god del om den lokalgeografiske tilknytningen til høstens nye HiØ-studenter fra Østfold.
Deriblant også noe hvor mange studenter som kjører hver sin vei på E6 og fylkesveiene. Morgen og ettermiddag. Det dreier seg nok i stor utstrekning bare om å snu pilene over.

Publisert 23. nov. 2006 00:00 - Sist endret 24. nov. 2006 14:57