Sykepleiersatsing i Malawi

Lørdag reiste Laila Hagen til Malawi. Der deltar Høgskolen i Østfold sammen med fem andre norske høgskoler i et prosjekt som den norske stat støtter med 86 millioner kroner. Høgskolelektoren fra sykepleierutdanningen på Kråkerøy forteller, også med bilder sine tidligere reiser, hva hun skal gjøre i Afrika de neste tre måneder.
1141206802.pjpeg

Lailas rapport 1. 2006 til høgskolens nettavis fra Malawi
Bildet: Sykepleierstudentene ved Mulanje College of Nursing. (Foto: Laila Hagen, Høgskolen i Østfold)


Lørdag ettermiddag, ny flytur til Malawi; et lite, inneklemt land i det sørlige Afrika. For to år siden ble sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold med i et nettverkssamarbeid, som vi nå ser oppstarten av. Nettverkssamarbeidet, som ble initiert av Høgskolen i Vestfold, er unikt i bistandssammenheng. Seks sykepleierutdanninger i Norge og tolv sykepleierutdanninger i Malawi deltar. Målet med bistandsprosjektet er å styrke sykepleierutdanningen i Malawi gjennom å øke kvaliteten og doble utdanningstakten ved de malawiske skolene. Kirkens Nødhjelp administrer det femårige prosjektet, som har et budsjett på 86 millioner kroner. Cirka 60 millioner går til infrastruktur ved skolene, resten er bundet til det faglige utviklingsarbeidet som vi ved sykepleierutdanningen skal arbeide med.

Leger og sykepleiere rømmer fra Malawi, og knapt noe land i Afrika er hardere rammet. Den gamle kolonimakten England står for mesteparten av tappingen av helseressursene. Den malawiske helseministeren Heatherwick Ntaba uttalte følgende til Bistandsaktuelt (04/2005): ”Situasjonen er svært, svært alvorlig. Bare det siste året har vi mistet 120 autoriserte sykepleiere til andre land. Vi mister flere enn vi rekker å utdanne nye”.

Malawi har store utfordringer både i helsesektoren og i sykepleierutdanningen. Ifølge WHO var det i fjor 3.094 sykepleiere totalt i Malawi (12,1 millioner innbyggere). I Norge hadde vi til sammenligning 92.791 sykepleiere (4,5 millioner innbyggere). Sykepleierflukten består av de bachelorutdannede og derfor er prosjektet knyttet til skoler som utdanner sykepleiere på diploma nivå. Dette er et treårig løp med to års sykepleierutdanning og ett år jordmorutdanning. Sammen med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Telemark har vi hovedansvaret for fire skoler helt sør i landet. Det er ved disse skolene jeg skal tilbringe de neste tre månedene. Arbeidet vil omfatte utviklingsarbeid, undervisning og praksisoppfølging. To sentrale satsningsområder er etikk og kjønn.

Gjennom dette prosjektet har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold fått muligheten til å være med å bidra til å gjenoppbygge sykepleierutdanningen i Malawi. Det ligger fem krevende år foran oss. I dette ligger det også unike læringsmuligheter for sykepleierutdanningen og for høgskolen som helhet. Jeg håper at du har lyst til å følge prosjektet videre gjennom nye reportasjer med videre i tiden som kommer. På gjenhør!

Bildet: Fra gatemarked. (Foto: Laila Hagen, Høgskolen i Østfold)


Aktuell lenke: Fredriksstad Blads intervju med Laila før hun reiste til Malawi

Publisert 1. mars 2006 00:00 - Sist endret 1. mars 2006 10:55