Vant europeisk språkpris

To ansatte ved Høgskolen i Østfold er tildelt utmerkelsen ”The European Label” av Europakommisjonen: Kåre Solfjeld og Steinar Nybøle. De har til språkopplæringen i tysk utviklet et kompendium og digitalt spill sammen med Manfred Blaimauer fra Strömstad. Via internett foretar studentene en virtuell reise gjennom Berlin, samtidig med at de lærer mer om tysk kultur og språk.
1163592634.pjpeg

Kåre Solfjeld og Steinar Nybøle (t.h) ble tildelt utmerkelsen under sammenkomsten til den nasjonale fremmedspråkkonferansen i Kongshallene på Fredriksten. (Foto: Tina Buckholm, Fremmedspråksenteret PRESSEBILDE )


- Hvorfor internettspill?
- I moderne undervisning forventer studenter at IKT og internett brukes aktivt. Og de forventer fleksibilitet og mulighet for individuell progresjon, sier Steinar Nybøle.
- Forskning viser at mange har et annet forhold til tekster som vises på dataskjerm enn tekster på papir. Både tekstene, bildene og lydopptakene i dette prosjektet kan på denne måten gi et nyttig supplement til den mer tradisjonelle læreboka, tilføyer Kåre Solfjeld.

Arbeidet startet i 2003 og er nå en læringsplattform på www.profft.no og www.hiof.no. Ved hjelp av et kompendium og internettsidene blir deltakerne med på en reise, hvor de må besvare oppgaver - også muntlig og praktisk (i forhold til å beherske ulike dataverktøy).
(Bildet under: Språkspillets startside)


Blant annet må studentene ta opp sin muntlige språkøvelser med et lydprogram på sin datamaskin. Med bakgrunn i tilsendte lydfiler kan så faglærerne gi sine korreksjoner og råd for det videre arbeidet i tyskopplæringen.

Utprøvd flere steder
Konseptet er utprøvd som en del av fjernundervisningsmoduler for lærere i Profft-programmet - og som en del av grunnstudiene ved Høgskolen i Østfold.

- Den positive tilbakemeldingen fra studenter og kolleger i inn- og utland handler om at vårt prosjekt er unikt og nyskapende, sier Steinar Nybøle. Håndballspiller Else-Marthe Sørlie Lybekk, uttatt til EM 2006 i Sverige med det norske kvinnelandslaget, er blant tyskstudentene ved Høgskolen i Østfold som bruker nevnte spilløvelser i sine fjernstudier.

Før Kåre Solfjeld og Steinar Nybøle startet sitt utviklingsarbeid, undersøkte de om lignende produksjoner allerede var utviklet. Det var det ikke. Av den grunn bestemte de seg for å lage et eget undervisningsopplegg. Og nå er de tre altså belønnet med europeisk utmerkelse innen fremmedspråkundervisning, en utmerkelse som består av 50.000 kroner på deling.

Bildet under, fra utdelingen i Kongshallene.
Fra venstre: Johanne Ostad fra Fremmedspråksenteret, Terje Bryne Krokfjord fra Utdanningsdirektoratet, Steinar Nybøle og Kåre Solfjeld fra Høgskolen i Østfold. (Foto: Tina Buckholm)


Publisert 15. nov. 2006 13:21 - Sist endret 19. juni 2018 13:57