2009

sarpsborgtrommel.jpg
Publisert 21. aug. 2010 00:00
Siste studiestart i Sarpsborg: Nye studenter er på plass. Magnus og Ida (bildet) byr bl.a. til Fadder-Quiz: – Hvor har dette "vannhjulet" til Avdeling for ingeniørfag snurret? Flyttes det også til Fredrikstad snart? (Finn svarene i Høgskoleavisas fotorerportasje.)
ingenior654.jpg
Publisert 21. des. 2009 00:00
Mandag 4. januar 2010 tar høgskolens Avdeling for ingeniørfag i bruk nye lokaler i Fredrikstad. Der starter vårsemesteret for HiØs ingeniørstudenter med undervisning fra mandag 11. januar.
steinarogjohanne.jpg
Publisert 15. des. 2009 00:00
I januar 2010 tiltrer Steinar Nybøle som ny leder av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. – Du har ledet oppbyggingen av fremmedspråksenteret i Halden fire spennende år for norsk språkpolitikk, sa HiØs rektor Elin Nesje Vestli da hun takket avtroppende leder Johanne Ostad (bildet).
karrieredaghs.jpg
Publisert 10. des. 2009 00:00
Flere arbeidsgivere gjør seg lekre. De ønsker nye medarbeidere blant HiØs studenter, både i studietiden og etterpå. Vernepleier Line Akselsen (bildet) fant sin arbeidsplass mens hun studerte hos oss. Onsdag var hun og sykepleier Jørgen Thøgersen til stede på karrieredagen vår i Fredrikstad.
studiestedfredrikstad.jpg
Publisert 4. des. 2009 00:00
I desember 2010 vil Høgskolen i Østfold flytte Akademi for scenekunst fra Gamlebyen til HiØs nye studiested på Kråkerøy (bildet). Der skal Værste AS nå bygge nye lokaler også for høgskolens skuespiller- og scenografistudenter. Om ett år får HiØ dermed kun to hovedinnganger - én i Halden og én i Fredrikstad.
Publisert 3. des. 2009 00:00
Catharina Bjørkquist disputerte den 2. desember 2009 til doktorgrad ved Karlstads universitet. Doktorgraden med tittelen "Stakeholder Influence in Higher Education - Old Ideas in New Bottles?" tar for seg ulike aktørers påvirkning ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Telemark.
uniskaforum.jpg
Publisert 2. des. 2009 00:00
– Vi ønsker å formidle forskningsresultater og prosjektaktiviteter internt innen Uniska og til næringslivet og offentlig sektor, sier Jacky og Emerentze (bildet). De har redigert første utgave av tidsskriftet "UniskaForUm". Der kan du lese flere artikler om forskning ved Høgskolen i Østfold og våre Uniska-partnere fra Karlstad, Dalarna, Akershus og Mjøsbyene.
vestfold2009.jpg
Publisert 25. nov. 2009 00:00
Samarbeidet i Oslofjordalliansen gir frukter. Fire studentgrupper fra Høgskolen i Vestfold (HVE) har analysert produksjon, salg, kundetilfredshet og produktutvikling hos Peterson AS i Østfold. Studiet ble organisert av Høgskolen i Østfold med lærekrefter fra Halden og Sarpsborg høsten 2009. 
– Det har gitt oss nyttige erfaringer fra næringslivet, sier HVE-studentene Mari Svele, Kristin Holm og Sigbjørn Langaas. De får en god del å gjøre med Peterson AS også våren 2010.

grunnskolelarer.jpg
Publisert 24. nov. 2009 00:00
Kunnskapsdepartementet har bestemt at "Høgskolen i Østfold skal tilby 100 studieplasser til begge utdanningene med en fordeling på 60/40". Det betyr at Avdeling for lærerutdanning ved HiØ fra høsten 2010 tar opp 60 studenter til skoletrinn 1-7, og 40 lærerstudenter for utdanning til trinn 5-10 i grunnskolen.
kunsthandverkteam09.jpg
Publisert 20. nov. 2009 00:00
Aktiviteten er stor blant studentene ved Kunst og Håndverk på Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Der troppet 1. og 2-årsstudenter opp med egenproduserte hatter og levende kunst i store vrimle like før lunsj.
steinarhurrod.jpg
Publisert 20. nov. 2009 00:00
– Her blir det fint å være, sier Steinar Hurrød (bildet). Han er dekan for HiØs Avdeling for ingeniørfag, som snart flytter fra Sarpsborg til Fredrikstad. Vi fulgte første felles fagdag og omvisning til de to avdelingene som snart utgjør Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Nye lokaler, og kulturspleis med egen revy, blir det når HiØs ingeniør-, helse- og sosialstudenter samles bak samme hovedinngang i 2010.
parlamentsledere2009.jpg
Publisert 16. nov. 2009 00:00
– Stem før onsdag klokken tolv og bli med på trekningen av en ny sykkel, sier Stine og Elin Marie fra Studenparlamentet. Studentvalget 2010 ved Høgskolen i Østfold finner sted 11-18. november 2009. Les om alle kandidatene på Studentparlamentets valgsider.
forskingsparken654.jpg
Publisert 13. nov. 2009 00:00
IT Fornebu er klar til å starte utviklingen av en forskningspark rett over hovedinngangen til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. – En rekke store selskaper har meldt sin interesse - og byggestart er planlagt til 1. juni 2010, skriver Halden Arbeiderblad. Høgskolen i Østfold er svært positiv til etableringen.
berlinmuren.jpg
Publisert 10. nov. 2009 00:00
Den 9. november ble fokus på nytt rettet mot Berlin. Professor Sigmund Kvam ved Høgskolen i Østfold markerte 20-årsdagen for Berlinmurens fall med å vise filmen "Fünf Wochen im Herbst", om revolusjonen som gav Europa og resten av verden nye håp.
sciencestjerne.jpg
Publisert 5. nov. 2009 00:00
Den 1. august 2011 blir Science Center Østfold åpnet på Grålum i Sarpsborg. Den 5. november ble byggekontrakt signert med NCC som hovedentreprenør. – HiØ vil fortsatt være en aktiv faglig utvikler av vitensenteret, sier prorektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.
studentambassadormix09.jpg
Publisert 2. nov. 2009 00:00
Høgskolen i Østfold deltar på utdanningsmesse i Fredrikstad i november og på flere skolebesøk i resten av Østfold fram til påske. Flere av høgskolens studenter (bildet) er med for å fortelle om studietilbudet som HiØ tilbyr i Halden og Fredrikstad. Og det blir Åpen dag, pluss messestand for HiØ også i Oslo, Lillestrøm, Tromsø og Trollhättan.
Foto0135.jpg
Publisert 1. nov. 2009 00:00
26. - 28. oktober ble det arrangert en konferanse i regi av Europarådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet som en foreløpig avslutning av prosjektet "Policies and practices for teaching socio-cultural diversity" (2006-2009). Dette prosjektet, som har gått over fire år, har vært ledet av professor Anne-Lise Arnesen ved Høgskolen i Østfold, og hun har vært en sentral bidragsyter i gjennomføring av konferansen. Ved siden av å formidle erfaringer fra prosjektet, har formålet med konferansen vært å gi deltakerne mulighet til å utvide sine kunnskaper om mangfold og inkludering på lærerutdanningsområdet og utvikle nye perspektiver på arbeid på europeisk nivå.
innflyttingokt09.jpg
Publisert 27. okt. 2009 00:00
Nå tar nye Kråkerøy form. Fra mandag 2. november er HiØs nye bibliotek i Fredrikstad åpent. Innflyttingen startet sist i oktober flere steder i det nye høgskolesenteret på Kråkerøy. Offisiell innvielse, også med ingeniørstudentene på plass, blir det i januar 2010.
litianwang.jpg
Publisert 27. okt. 2009 00:00
Litian Wang (bildet), fra Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold, ble i høgskolestyremøtet 26. oktober 2009 tildelt opprykk til professor innen fagområdet fysikk.
solveigoestrem.jpg
Publisert 26. okt. 2009 00:00
Åpent yrkesforum samlet 60 barnehageansatte ved Høgskolen i Østfold. Der holdt Solveig Østrem (bildet) foredrag om rapporten "Alle teller mer". Økt kunnskap og mer penger gir bedre barnehager, ifølge Solveig og hennes medforskere fra Høgskolen i Vestfold.