2012 - Side 9

Skaerbaek.jpg
Publisert 7. feb. 2012 00:00
Eva Skærbæk ble i oktober 2011 tilsatt som professor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag. Den 2. februar i år holdt hun sin tiltredelsesforelesning.
Skorstad654_001.jpg
Publisert 6. feb. 2012 00:00
På Oslofjordalliansens årlige konferanse 2. februar snakket professor Egil J. Skorstad ved Høgskolen i Østfold, om fleksibilitet i arbeidslivet.
trainee654.jpg
Publisert 2. feb. 2012 00:00
Martin Tollefsen er trainee ved Høgskolen i Østfold. Han har for tiden sitt daglige virke i økonomiavdelingen på studiested Fredrikstad og er med i et traineeprogram som kalles Nedre Glomma Trainee.
studentkrostyret654.jpg
Publisert 31. jan. 2012 00:00
– Her blir studentenes nye utested i Fredrikstad. Studentkroa innvies i siste halvdel av april 2012. Den får stor scene, plass til 200 gjester og åpning to kvelder i uka - hvis mange nok frivillige bidrar.
malawifotomix654.jpg
Publisert 31. jan. 2012 00:00
Fem uker i 25 grader. Undervisning av fattige barn. Safari med løver og flodhester. Dette opplever 12 lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold. (Foto: HiØ-studenter som blogger i fra Malawi)
filmferdighetssenter.jpg
Publisert 30. jan. 2012 00:00
Ny HiØ-film: Å studere er ikke bare å sitte bøyd over lærebøkene. Se video om hvordan studentene våre blant annet lærer førstehjelp på høgskolens flotte Ferdighetssenter.
messefelles_001.JPG
Publisert 27. jan. 2012 00:00
Høgskolen i Østfold står i år sammen med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud på utdanningsmesser, i anledning den planlagte fusjonen.
rekordklem.jpg
Publisert 27. jan. 2012 00:00
Økning i antall studenter: For første gang passerer Høgskolen i Østfold 5.000 studenter på tellingene til Statistisk Sentralbyrå.
Meld avvik - Sei ifrå!
Publisert 20. jan. 2012 00:00
Høgskolen i Østfold trenger din hjelp for å bli bedre. Derfor ber studentparlamentet og administrasjonen alle studenter og ansatte om å si ifra.
NorskattraksjonHessdalen.jpg
Publisert 17. jan. 2012 00:00
Lørdag 14. januar var høgskoleprosjektet Hessdalen tema på det kjente programmet ”Norske attraksjoner” på NRK1. Prosjektet omhandler et lysfenomen oppdaget i Hessdalen på begynnelsen av 80-tallet.
styreseminar januar 2012
Publisert 13. jan. 2012 00:00
Fredag 13. januar er det klart for styreseminar ved Høgskolen i Østfold. Aktuelt tema er den pågående fusjonsutredningen. Høgskolestyret får på seminaret bl.a et innlegg fra avd.direktør Rolf Larsen ved KD. De får i tillegg forelagt et brev fra ledelsen ved Høgskolen i Vestfold og Buskerud, der det etterspørres en klargjøring av høgskolens posisjon og om det aktivt vil arbeide for å følge opp tidligere vedtak.
Rolf Larsen
Publisert 13. jan. 2012 00:00
Høgskolen i Østfolds styre understreket i dag at de ønsker å fortsette arbeidet med fusjonsutredningen frem til endelig avgjørelse i de tre høyskolenes styrer 29. mars.
Formulastudent654.jpg
Publisert 13. jan. 2012 00:00
- Jeg er imponert over kompetansen til studentene i dette prosjektet, sa rallykjører Mats Østberg på pressekonferanse på Høgskolen i Østfold.
trening654studio2011.jpg
Publisert 12. jan. 2012 00:00
Lyst til å trene/trimme? Høgskolen i Østfold minner om at det finnes åpent treningsstudio på Remmen i Halden for studenter og ansatte.
inter2012nasjonale654.jpg
Publisert 9. jan. 2012 00:00
Nye studenter ankommer nå Høgskolen i Østfold fra utlandet. Samtidig reiser flere HiØ-studenter utenlands. - Utveksling er nyttig, sier Patrick Berg, snart klar for studier et halvt år i Australia.
mossungdom.jpg
Publisert 5. jan. 2012 00:00
Se 10 messefoto fra HiØ i Halden: Årets første utdanningsmesse i Norge samler flere tusen elever fra Østfold!
utdanningsmesse2012.jpg
Publisert 4. jan. 2012 00:00
Lyst til å studere? Da finnes fin info på utdanningsmessene. Der møter du studenter (bildet) fra Høgskolen i Østfold. De er også aktive på nett.
studenterigangen.jpg
Publisert 2. jan. 2012 00:00
Første utdanningsmesse i Norge i 2012 starter opp på Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Frem mot søknadsfrist 15. april skal mange tusen unge velge utdanning. Og det er ofte på messe at valget blir tatt.
e53344eab3f3bf4871c3b9cdaf468505a7b10500
Publisert 19. jan. 2009 00:00
Forskere som møtes til duell blir et av innslagene under årets forskningsdager. I løpet av fem minutter må de klare å imponere publikum.