Maja vant Forskerduellen

Stor jubel og masse konfetti for Maja Michelsen da hun vant Forskerduellen mot fem andre forskere. Maja er stipendiat og underviser i norsk ved Høgskolen i Østfold. Nå forsker hun på barns bruk av internett.
Vant Forskerduellen

Forskerduellen var siste programpost under Forskningsdagene 2012 i Østfold.

Duellen er en ny øvelse i enkel og morsom formidling av vanskelige tema til et ungt publikum.

Før finalen i Forskerduellen ble det realfagsshow. Etter finalen ble høgskolens første formidlingspris tildelt Bjørn Gitle Hauge.

Vant morsom Forskerduell

Maja Michelsen vant Forskerduellen ved å vise hva forskning om barns internettbruk kan fortelle oss.

Her ser vi Maja Michelsen fra Avdeling for lærerutdanning juble etter at hun vant finalen på Inspiria mot Susanne Nilsson fra Nexans og Mats Persson fra HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Maja Michelsen var veldig glad da hun vant finalen i Forskerduellen. Den vant hun for sin fine presentasjon av sitt forskningsprosjekt om hvordan jenter og gutter bruker internett som barn.

Åtte skolebarn i alderen 9-12 år deltar i Majas forskningsprosjekt, hvor hun nøye observerer hvordan fire jenter og fire gutter anvender internett – hvilke nettsider de er inne på, hva de tenker og gjør i forhold til innholdet de finner der.

I et intervju med Halden Arbeiderblad forteller Maja Michelsen at formålet med hennes forskning er å bidra til bedre leseopplæring i framtida.

6 forskere, 5 minutter, og 1 vinner!

I år har Høgskolen i Østfold samarbeidet med Inspiria om flere av arrangementene under Forskningsdagene, også Forskningsduellen på Inspiria Science Center i Sarpsborg.

Der fikk forskerne 5 minutter hver til å presentere sine forskningsprosjekt – pluss: ”Vil du høre mer, så må du stemme meg fram til finalen!”.

På bildet under, fra venstre: Maja Michelsen, Silje Arnøy og konferansiar PK fra Inspiria.

Silje Arnøy fra Østfoldforskning presenterte sin forskning om vann og energi. Silje mener forskning på jordens vannressurser er viktig for å kunne håndtere disse på en mer bærekraftig måte videre. I dag er både ferskvann og ren energi knapphetsgoder, som er ujamnt fordelt på vår klode. Samtidig finnes flere paradokser: Som at flere land med mange fattige folk har adgang til mer ferskvann enn de greier og rense og utnytte til fordel for sin befolkning.

Ole Reistad fra Institutt for energiteknikk har forsket på atomsikkerhet blant russiske ubåter i nordområdet: ”Hvor redd skal du være for russiske atomubåter?” – var spørsmålet Ole stilte til publikum på Inspiria. Svaret gav han i sin egen forskningsanalyse: ”Hvordan finne sannsynligheten for ulykker?” Hans korte gjennomgang av flere tiårs sovjet-/russisk ubåthistorie var svært interessant.

Cecilia Askham kommer fra England og jobber nå hos Østfoldforskning. Gjennom forskning har Cecilia utviklet et verktøy som gir produktdesignere overblikk over eventuelt farlige stoffer som inngår i produkter - enten man produserer maling, stoler, mobiltelefoner eller annet.

Susanne Nilsson er forsker hos Nexans. Hun viste publikum hvordan Nexan ved hjelp av sitt cirka 120 meter høye produksjonstårn i Halden legger smeltet plast utenpå en metall-leder øverst i tårnet, som blir til kabel nederst i tårnet. Siden blir kabelen beskyttet med flere lag plast, metall og metalltråder før den kan legges på sjøbunnen. Men også i Norges høyeste bygning trengs kjemikyndige sivilingeniører og forskere som Susanne. Kabelisolasjonen lages ved hjelp av en kjemisk prosess for at kabelen skal klare høye temperaturer, og til det trengs kunnskap om kjemiske prosesser. Forskning er nødvendig for å kunne skreddersy kabelen till forskjellige prosjekter, men først og fremst for å få en optimal prosess og materialvalg.

Mats Persson fra Høgskolen i Østfold forsker på en høgskolefusjon det ikke ble noe av. Nå prøver han bl.a å finne ut mer om hvorfor HiØ ikke fusjonerte med høgskolene i Vestfold og Buskerud, og hva andre kan lære om organisasjonsutvikling og fusjonsprosesser.

I år samarbeidet Høgskolen i Østfold med Inspiria om flere av arrangementene under Forskningsdagene.

I pausen av Forskerduellen kunne showmannen PK fra Inspira vise flere av sine "dristige kjemiøvelser" for publikum. Her en øvelse med én av elevene som brennende engasjert medhjelper.Publikum, som bl.a. bestod av mange elever fra Kalnes og St. Olav videregående skoler, stemte fram sine favoritter i Forskerduellen med mentometerknapper.

Fakta om Forskerduellen

·         Forskerduellen er en øvelse i formidling av noe vanskelig til en yngre målgruppe

·         I løpet av fem minutter må de klare å imponere

·         Det skal være en morsom opplevelse og ta hull på noen myter om forskning

·         Målet er å inspirere unge til å velge utdanning og forskning

·         Av 65 søkere var Forskerduellen en av 23 søkere som til årets Forskningsdager fikk pengestøtte

·         INSPIRIA science senter og Høgskolen i Østfold har sammen tatt initiativ til Forskerduellen


TEKST: NINA SKAJAA FREDHEIM OG BÅRD HALVORSEN

FOTO:  BÅRD HALVORSEN


Aktuelle lenker:

Forskningsdagene 2012 ved Høgskolen i Østfold

Se Høgskoleaviasas bilder større i slideshow via Flickr

Inspiria Science Center

Publisert 28. sep. 2012 00:00 - Sist endret 17. okt. 2012 14:24