Stipend til studier i utlandet

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene i utlandet. Vi lyser ut stipend à NOK 7.500 som du kan søke hvis du utveksler 3 måneder eller mer til en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet høstsemesteret 2018.
Flagg.jpg

Stipendet kan kun utdeles én gang per student og skal forbeholdes de som reiser på utveksling 3 måneder eller mer til en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Studenter som har fått utdelt stipend for utveksling tidligere kan ikke søke igjen.

Gode språkkunnskaper og kjennskap til ulike kulturer gjør deg godt kvalifisert for et stadig mer internasjonalt samfunns- og næringsliv. En gradsutdanning i Norge kombinert med et utvekslingsopphold i utlandet gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Stipendet kan du få i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Kriterier:

  • Du må være tatt opp på et bachelor- eller masterprogram ved Høgskolen i Østfold.
  • Du bør ha normert studiepoengproduksjon.
  • Du må ha tatt minst 60 studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon før utvekslingen finner sted. For informasjon om når i studieløpet du kan utveksle, se studieplanen din eller kontakt Internasjonalt kontor/internasjonal koordinator på avdelingen.
  • Alle studenter som mottar stipend må skrive en rapport innen en måned etter endt utvekslingsopphold. Rapporten sendes til Internasjonalt kontor.


Søknaden leveres sammen med søknad om utveksling.

Søknadsfrister for studenter ved studiested Halden: 
1. mars.

Søknadsfrist til samarbeidspartnere i Europa (foruten England) varierer.

Ta kontakt med Internasjonal koordinator på avdelingen eller Laila Fagerdal på Internasjonalt kontor for ytterligere informasjon om disse søknadsfristene.

Søknadsfrister for studenter ved studiested Fredrikstad:
Søknadsfristen for studenter i Fredrikstad varierer – ta kontakt med Internasjonal koordinator på avdelingen eller Ellen Høy-Petersen på Internasjonalt kontor for ytterligere informasjon.

Aktuell lenke:

Studier i utlandet: www.hiof.no/utveksling

Publisert 8. feb. 2018 00:00 - Sist endret 8. feb. 2018 13:22