Studenter bygget bro

Studenter på bachelor i Innovasjon og prosjektledelse ved Avdeling for Ingeniørfag på Høgskolen i Østfold fikk fire dager på å skaffe materialer, sponsormidler og bygge en 20 meter lang bro.
Brobygg_btogbro654.jpg

Alle foto: Bjørn Gitle Hauge

Seks lag på seks personer konkurrerte om å konstruere, finansiere og montere en bro over et smalt punkt av Børtevannet ved Sarpsborg. Studentene ved Høgskolen i Østfold fikk bare fire dager for å løse oppgaven, som foregikk andre uken i november.

Vilkårene i konkurransen var tekniske, men gruppene skulle også vise at de samarbeidet godt og ha en god sikkerhetsvurdering. Det ble også konkurrert om beste tid.

Brobyggingskonkurransen har lang tradisjon på Høgskolen i Østfold. Hensikten med konkurransen er å utvikle evner innen teambuilding.

Brobyggingskonkurransen i media

Publisert 15. nov. 2012 00:00 - Sist endret 15. nov. 2012 10:08