Fikk store doser virkelighet i ferdighetssenteret

Stadig flere får øynene opp for høgskolens flotte ferdighetssenter.
Positivt samarbeid: F.v.: Kursansvarlig fra SimOslo Helle Madsen Holm, fag- og kompetansesjef ved Sy

Hvert semester får hundrevis av studenter på Avdeling for helse- og sosialfag verdifull erfaring gjennom undervining i ferdighetssenteret. Lokalene på studiested Fredrikstad innheholder blant annet en leilighet, flere øvingsrom og en «sykehusenhet». Men HIØs egne studenter er langt fra de eneste som kan nyte godt av fasilitetene her. Også eksterne aktører ønsker å benytte seg av de læringsmulighetene som ligger i senteret. Senest i forrige uke gjennomgikk kursledere fra både Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Avdeling for helse- og sosialfag opplæring i ferdighetssenterets lokaler.

Enorm etterspørsel

Samarbeidsprosjektet i fasilitatoropplæring for medisinsk simulering med tittelen «Train The Trainer» var i regi av Oslo Universtetssykehus, Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold. SimOslo er en del av Oslo Universitetsykehus og arrangerer instruktørkurs i simulering. På oppdrag fra Helse Sør-Øst har ressurssenteret ansvar for å utdanne simuleringsinstruktører til hele helseforetaket.

Kurset ved HiØ er ett av mange som SimOslo har gjennomført dette året.
- Det er enormt stor etterpørsel og dette er noe som skal ut til hele Helse Sør-Øst. Dette skal ikke være et sentralisert tilbud som kun foregår i Oslo, understreker kursansvarlig Helle Madsen Holm.

Blant deltakerne på kurset i HiØs ferdighetssenter var både leger, sykepleiere og vernepleiere. I flere timer hver dag trente de på realistiske scenarier.
- Dette skal være en vei inn til å øke pasientsikkerheten, forteller Madsen Holm .

Trener på virkeligheten

Medisinsk simulering er en metode hvor man trener på kritiske hendelser og krevende og sammensatte situasjoner. Hensikten er blant annet å skape gode team og trygge sikkerhetsnett som kan forhindre at det blir begått feil. I tillegg til rollespillet står debriefing og diskusjon sentralt i opplæringen.

- Vi ser på hvordan samarbeid og kommunikasjon foregår, og på alle små «glipper» i de akutte situasjonene, forteller Madsen Holm.

Forskning viser nemlig at god kommunikasjon er avgjørende. Teamarbeid og ledelse blir vektlagt på kurset.
- Tverrfaglige team er også noe som blir ivektlagt i det nye sykehuset her i Østfold, forteller fag- og kompetansesjef ved Sykehuset Østfold, Mette Meisingset.

Situasjonene er høyst reelle og ofte gjengangere i avvikssystemet. Det er fagfolkene selv som både lager scenariene og spiller rollene.
- Dette er nettopp fordi du skal gjøre de oberservasjonene som du ville gjort på jobb. Du skal være deg selv på dette kurset, forklarer Madsen Holm.

Brukes hyppig på sykepleierstudiet

Ved Høgskolen i Østfold er simulering godt innarbeidet i bachelorprogrammene for sykepleie og vernepleie. Målet er at metoden i større grad også skal inkluderes i etterutdanninnger som akuttsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Samarbeidsprosjektet var det første i sitt slag for HiØ og bidro til at ferdighetssenteret ble «testet ut» i langt større skala enn tidligere.

- Det er første gang senteret her har blitt utstyrt med så mye avansert teknologi. I forhold til simulering i undervisningen så har vi mye erfaring, men ikke på akutte scenarier som dette, forteller høgskolelelektor Inger Hjelmeland som er leder av ferdighetssenteret ved Avdeling og helse- og sosialfag.

Ferdighetssenteret har fokus på tverrfaglig bruk, og tilrettelegger undervisning for flere av avdelingens utdanninger.
- Her har vi tilgang på mange profesjonsgrupper, understreker Hjelmeland.

Mye planlegging og tilrettelegging var nødvendig for gjennomføringen av simuleringskurset. Reidar Nordby, høgskolelektor IR- elektro var teknisk ansvarlig i prosessen. Kursansvarlig har ingenting å utsette på HiØ som kursarena.
Det har fungert helt fantastisk og det har vært et veldig vellykket kurs, fastslår Madsen Holm.

BILDE: Kursansvarlig fra SimOslo Helle Madsen Holm (f.v.), fag- og kompetansesjef ved Sykehuset Østfold, Mette Meisingset og høgskolelelektor og leder av ferdighetssenteret Inger Hjelmeland.
FOTO:Ann-Kristin Johansen

Aktuelle lenker:

Publisert 26. nov. 2014 00:00 - Sist endret 26. nov. 2014 15:21