Nasjonal IT-konferanse

– Det viktigste vi gjør er å lage gode fortellinger om teknologi, sa dekan Beate Due fra HiØ under starten på IT-konferansen i et innlegg om «Rekruttering til teknologistudier».
Bildet viser Beathe Due da hun innledet på nasjonal IT-konferanse 2014

Denne uken arrangerer Høgskolen i Østfold nasjonal IT-konferanse på Quality Hotell i Fredrikstad.

Konferansen samler IT-forskere og fagfolk fra Norges universitet og høgskoler, samt representanter fra offentlig og privat næringsliv fra hele landet.

– Vi trenger flere rollemodeller og synliggjøre IT-bransjen

– Norge vil mangle 20.000 tek-hoder i 2030, sa dekan Beathe Due (bildet) da hun åpnet konferansens samling i plenum som første foredragsholder.

BeatheDueTalerstolW.jpg

Beathe Due er dekan for Avdeling for informasjonsteknologi ved HiØ i Halden.

Tittelen på hennes foredrag var «Rekruttering på teknologistudier: Hvilke historier forteller vi? Hvilke historier kan vi fortelle?»

Beathe Due vant Oda-prisen tidligere i år, blant annet for å ha vært med på å øke kvinners interesse for teknologi ved å bidra til oppstart av Girl Geek Dinners i Oslo, Stavanger og Østfold.

Hun har også vært aktiv i bevegelsen «Lær Kidsa Koding».

– Det er en fryd å være med og se hva barn lærer i løpet i kort tid, og hvordan de lærer sammen, sa Beathe.

Ujamn kjønnsfordeling

Beathe Due viste i sitt foredrag til statistikk - hvorfor hun ønsker å få flere kvinner til å studere teknolgifag:
• Lærerutdanningene har 76 prosent kvinner og 24 prosent menn
• Helse- og sosialfag har 79 prosent kvinner og 21 prosent menn
• Naturvitenskaplige og tekniske fag har 32 prosent kvinner og 68 prosent menn

Derfor roste hun initiativ som jentetprosjektet Ada ved NTNU, likeså Universitetet i Agder for å satse på «Jenter og teknologi» som eget prosjekt - med positive resulater.

Etter foredraget til Beathe Due ble det åpnet for spørsmål og kommentarer.

Arne Maus fra Universitetet i Oslo hadde følgende å si om Norges rekrutteringsutfordringer:

– I tillegg til å rekruttere flere kvinner til teknologifagene blir en av hovedutfordringene framover å hindre at unge gutter faller fra og avslutter sin videregående utdanning.

IT-konferansen fortsetter på Quality Hotell tirsdag ettermiddag 18. november og onsdag 19. november 2014.

Aktuellle lenker:

HiØ vertskap for nasjonal IT-konferanse = mer info om konferansen

Les mer om programmethttp://nik2014.hiof.no/

Publisert 18. nov. 2014 00:00 - Sist endret 18. nov. 2014 18:08