Ny bok om fremmedspråk

– Vår nye bok egner seg for alle som er eller skal bli språklærere, sier Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold. De underviser i språk ved HiØ og er redaktører for boka «Fremmedspråksdidaktikk».
Ny bok om Fremmedspråksdidaktikk

Denne boka handler om undervisning i fremmedspråk, inkludert engelsk.

Boka viser hvordan opplæring i ulike fremmedspråk kan drives målrettet og systematisk.

Den 2. april 2014 kl. 12:00 presenteres boka i Vip-rommet på Remmen, der Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag holder seminar fram til kl. 14:00 om fremmedspråksdidaktitkk. 

Bokas mål er å løfte språkundervisningen

Ideen til boka har sitt utspring i Oslofjordalliansen og det store språkmiljøet ved Høgskolen i Østfold.

Bildet, fra venstre: Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold med sin nye bok.

Boka tar opp tema som er sentrale for de som skal undervise i fremmedspråk eller er opptatt av fremmedspråksdidaktikk, for eksempel studenter i PPU, lektorprogrammer og andre lærerutdanninger, lærere og fagfolk.

– Didaktikk er et fremmedord fra gresk didaskein, som betyr å undervise.

– For lærere handler didaktikk om å planlegge, gjennomføre, evaluere og videreutvikle undervisningen.

Fakta om boka

Boka «Fremmedspråksdidaktikk», utgitt av Cappelen Damm Akademisk, består av 19 kapitler over 280 sider.

– Håpet er at de forskjellige kapitlene kan inspirere til faglig utvikling og livslang læring for så vel lærere som elever, sier Camilla Bjørke.

Alle tre redaktørene av boka kommer fra Høgskolen i Østfold. Her har de har fått med seg i alt sju kolleger som medforfattere fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag: Emerentze Bergsland, Eva Lambertsson Björk, Henrik Bøhn, Jutta Eschenbach, Berit Grønn, Thomas Hansen og Britt Wenche Svenhard.

Forfatterteamet inkluderer i hovedsak ansatte fra Høgskolen i Østfold i tillegg til fagfolk fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NTNU, Universitet i Bergen, og Universitetet i Oslo.

Aktuelle lenker

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Fremmedspråksenteret – er nasjonalt og holder til ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Publisert 27. mars 2014 00:00 - Sist endret 28. mars 2014 09:07