Ny bok om utfordringer i eldreomsorgen

Kommuner i landdistrikter møter utfordringene i eldreomsorgen på grunn av fraflytting av unge mennesker til byene. Dette kommer frem i ny bok.
Gammel_dameCOLOURBOX654.jpg

(Fotoillustrasjon: Colourbox.com)

Boken som nylig ble lansert på et seminar på Latvia Universitet i Riga med temaet "Innovativ regional utvikling", handler om normer og etiske vurderinger i eldreomsorgen i Latvia, Litauen og Norge. Bokens hovedmateriale er personlige intervjuer med ansatte som arbeider i kommunal eldreomsorg i de tre landene.

Offentlig statistikk om veksten i antall eldre frem til 2030, om ulikheter i inntekter, om andel fattige i befolkningen og om offentlige bidrag til velferd, inngår som bakgrunnsmateriale i boken. Forfatterne, i alt seks akademikere fra Latvia, Litauen og Norge, analyserer og diskuterer resultatene fra intervjuene i lys av profesjonelle, institusjonelle og legale normer som ble klarlagt i materialet.

Førstelektor Geir Conrad Tufte ved Høgskolen i Østfold, er medforfatter av boken ” Challenges from an ageing population: Legality, professionalism and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania and Norway” sammen med førsteamanuensis Monica Kjørstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I boken presenteres noen scenarier for utfordringene i eldreomsorgen. Et fellestrekk i scenariene er at de tre landene vil måtte anstrenge seg for å opprettholde den nåværende standard i eldreomsorgen. Ikke overraskende varierer standarden svært mye mellom landene.

Norge kan ikke fortsette den generøse eldreomsorgen

Hovedscenariet er at Latvia og Litauen vil få store problemer med å opprettholde sin relativt sett rimelige eldreomsorg som er basert på at den nære familie må stille opp, og at Norge vil få store problemer med å opprettholde sin relativt sett generøse offentlige eldreomsorg. Bokens scenario for Norge er at familien må bidra mer i omsorgen av sine nære, og dermed bli mer lik Latvia og Litauen.

Seminaret i Riga der boken ble presentert ble støttet av EUs sosiale fond, ESF. Latvia er et lite land med store forskjeller i levekår. Disse forskjellene kommer ikke minst til syne i levekårene i den relativt sett store hovedstaden Riga og resten av landet.

På seminaret møtte eksperter fra regionale instanser i Latvia og akademikere fra Latvia universitet. Seminaret i Riga ble rettet mot de ekstra problemene i eldreomsorgen som kommuner i distriktene må hanskes med på grunn av fraflytting av unge til sentrale områder.

Boken ble publisert våren 2014 på forlaget Zinatne Publishers i Riga. Trykkingen av boken er finansiert av avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag på Høgskolen i Østfold.

Målgruppen for boken er bachelorstudenter i helse- og sosialutdanninger, og forskere i velferdspolitikk.

Publisert 17. nov. 2014 00:00 - Sist endret 17. nov. 2014 16:20