Utdanningskvalitetspris 2014

Høgskolen i Østfold har tildelt Utdanningskvalitetspris 2014 til prosjekt Nattergalen, hvor HiØ-studenter er mentorer for barn fra familier av både innvandrere og etnisk norske.
Utdanningskvalitetspris 2014 ble tildelt Nita Ørmen og Hege Simensen ved Høgskolen i Østfold.

Utdanningskvalitetspris 2014 ble i dag tildelt Nita Ørmen og Hege Simensen fra Avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad.

Prisutdelingen fant sted i Halden 17. september 2014, da Høgskolen i Østfold markerte sitt 20-årsjubileum med egen fagdag.

Juryen utalte ved prisutdelingen at jurymedlemmene er imponert over at prosjekt Nattergalen har blitt en godt integrert del av høgskolens utdanning for flere studenter, og at dette har blitt gjort mulig ved hjelp av systematisk arbeid over lengre tid.

Prosjekt Nattergalen

– Nattergalen er en fugl som synger fint når den føler seg trygg. Vårt opprinnelige mål for prosjekt Nattergalen ved HiØ var å bidra til at flere barn med minoritetsbakgrunn tar høyere utdanning. Med denne prisen kan vi sette nye mål med et nytt mentorprosjekt, som blant annet skal bidra til at barnevernstudenter ved Høgskolen i Østfold blir bedre til å samhandle og samtale med barn, sier Nita Ørmen, leder for prosjekt Nattergalen ved HiØ.

Utdanningskvalitetsprisen2014W.jpg
Rektor Hans Blom gratulerer her Hege Simensen (t.v) og Nita Ørmen, som er vinnerne av Utdanningskvalitetspris 2014 ved Høgskolen i Østfold.

Prosjekt Nattergalen ble opprinnelig startet av Malmö högskola i 1997 for barn i alderen 8-12 år som målgruppe. 

Ved Høgskolen i Østfold startet prosjekt Nattergalen opp i 2008 med støtte av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I tillegg til at Nattergalen drives ved 8 høgskoler og universiteter i Norge, flere steder i Sverige, finnes prosjekt Nattergalen også i Østerrike, Finland, Tyskland, Island, Spania og Sveits.

Godt faglig utbytte for studentene

Fra 2011 har prosjekt Nattergalen i Norge blitt omgjort til et permanent tiltak for de 8 deltakerinstitusjonene  – for HiØs barnevernsstudenter har det blitt gjort til obligatorisk praksis. 

Ved Høgskolen i Østfold innebærer det å være mentor for våre studenter at de tilbringer 2-3 timer én gang i uken sammen med et bestemt barn i alderen 8 - 12 år.

I tillegg er det også fellessamlinger hvor alle studenter er samlet med barna og sørger for spennende aktiviteter.

Nattergalen2013gruppe.jpg
Bildet over ble tatt på en slik fellessamling ved HiØ i 2013.

Barnevernstudentene får som mentorer i prosjekt Nattergalen trening på samvær og kommunikasjon med barn, noe som anses som viktige ferdigheter i utøvelsen av yrket som barnevernspedagog. 

– I evalueringene forteller barnevernstudentene at de har hatt et godt faglig og personlig utbytte av å delta, sier Nita Ørmen, leder av prosjekt Nattergalen ved HiØ.

Nita Ørmen og Hege Simensen er tilsatt ved HiØs Avdeling for helse- og sosialfag. De mener prosjekt Nattergalen kan ha nytteverdi for flere fagmiljøer framover:

«Nattergalens mentortiltak er et konsept som kan overføres til andre utdanninger: sykepleiere, vernepleiere, lærere. Med økt studentmasse opplever vi at det kan være vanskelig å oppdrive nok praksisplasser. Dette vil være en måte å møte denne utfordringen på.»

Aktuelle lenker:

Prosjekt Nattergalens nettsider ved Høgskolen i Østfold

The Nightingale Mentoring Network

 

Publisert 17. sep. 2014 00:00 - Sist endret 17. sep. 2014 14:15