2015 - Side 7

Designer-kunst-harpe654.jpg
Publisert 14. juni 2015 00:00
I forbindelse med doktorgradsprosjektet Instrumentell Scenografi ved Akademi for scenkunst har tre internasjonale studenter fra l'IUT de l'Indre, Université d'Orléans i Frankrike i utveksling hos høgskolens Avdeling for ingeniørfag, designet og testet ut elektromagnetisk design for en sensorisk responderende harpe.
Ungdom_grafitti_Fotograf-Kenneth-Dahlgren654.jpg
Publisert 11. juni 2015 00:00
Forskere fra Høgskolen i Østfold (HiØ) legger i disse dager frem en fersk undersøkelse av hvordan kommuner i Østfold oppfordres til å tenke helse i alle beslutninger som fattes.
Bildet viser studentene og lærerne som deltok på studiet "Digitale verktøy og medier
Publisert 11. juni 2015 00:00
Høgskolen i Østfold markerte 11. juni 2015 de første ansatte som gjennomførte studiet "Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning".
Gymnastikk_COLOURBOX654.jpg
Publisert 10. juni 2015 00:00
Til manges glede ble det 28. mai stiftet et bedriftsidrettslag ved HiØ. Det er valgt et styre, der Remmen og Kråkerøy er likt representert.
Studentbedrift_2.-prisAuxilia_HiO654.jpg
Publisert 8. juni 2015 00:00
Studentbedriften Auxilia SB fra HiØ vant 2. plass i Norges beste studentbedrift, og ble nest beste sosiale entreprenør.
Studentsamarbeid2_654.jpg
Publisert 8. juni 2015 00:00
Avdeling for ingeniørfag har i løpet av våren gjennomført studentsamarbeid med Technical University of Liberec (TUL) i Tsjekkia. Samarbeidet er finansiert av EØS og skal på sikt bidra til utjevning av sosial- og økonomisk ulikhet i Europa.
HAR GRUNN TIL Å SMILE: FOU-leder ved IR, professor Anna-Lena Kjøniksen og høgskolelektor Bjørn Gitle
Publisert 5. juni 2015 00:00
Høgskolen i Østfold er helt sentral i en norsk-svensk storsatsning på realfag og teknologi.
Teknologi_skole_COLOURBOX7356713_654.jpg
Publisert 3. juni 2015 00:00
Samarbeidsprosjektet ”Programmering som fag og pedagogisk verktøy i skolen” er tildelt 200.000 kroner i forprosjektmidler fra regionale forskningsfond. Det er Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for informasjonsteknologi som er aktive samarbeidsparter fra HiØ i dette prosjektet.
AnnSofi654x400.jpg
Publisert 1. juni 2015 00:00
Doktorgradskandidat Ann Sofi Larsen ved HiØs lærerutdanningen disputerer 5. juni med sin studie av hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid i barnehagen.
Lars_Petter_Jelsness_Jorgensen654.jpg
Publisert 29. mai 2015 00:00
- Det er absolutt ingen 8–16 jobb å være professor, sier Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold i intervju på Sykepleien.no.
PREMIEREKLART: Independent productions 2015
Publisert 27. mai 2015 00:00
28. mai braker det nok en gang løs ved Akademiet. Da er det premiere på avgangsstudentenes egne prosjekter.
Felleseminaret2014.jpg
Publisert 27. mai 2015 00:00
Studentparlamentet har nå valgt inn nye studentrepresentanter til en rekke viktige styrer, råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold.
Feiring-EVA2_Fredrikstad2015_654.jpg
Publisert 27. mai 2015 00:00
Den årlige studiekvalitetsundersøkelsen ved HiØ kalt EVA 2 viser stor grad av fornøyde førsteårsstudenter ved høgskolen. Høy deltakelse på undersøkelsen viser at studentene er opptatt av og engasjerte i kvaliteten på studiet sitt.
folkehelse_COLOURBOX654.jpg
Publisert 26. mai 2015 00:00
Kronikk: Overvekt er i ferd med å bli vår nye store helseutfordring. Det hevdes at 3 av 4 norske menn vil være overvektige innen 2030. Vi må derfor iverksette tiltak umiddelbart for å motvirke Verdens Helseorganisasjons (WHO) prognose for de kommende 15 årene.
DigitalTavleDatamessanyhet.jpg
Publisert 19. mai 2015 00:00
Er du lærer og opptatt av mer variert, praktisk og relevant opplæring for dine elever? Behov for å styrke din faglige kompetanse, i kombinasjon med jobb?
Tekst_iKontekst_konferanse.jpg
Publisert 19. mai 2015 00:00
Forskergruppen Tekst-i-Kontekst ved HiØ har språk i forskjellige sosiale – og nasjonale – kontekster som sitt arbeidsområde. Forskningen dreier seg i stor grad om sammenligninger av språkbruk i forskjellige språk- og kulturområder.
Glade-barn_COLOURBOX2686763_654.jpg
Publisert 18. mai 2015 00:00
Kronikk: Det er grunn til å feire at det er hundre år siden de Castbergske barnelover ble vedtatt av Stortinget 10. april 1915. Barnelovene har bidratt til at Norge er et av verdens beste land å bo i for kvinner og barn.
Franske-flagget_COLOURBOX10001901_654.jpg
Publisert 18. mai 2015 00:00
Kronikk: Den 4. mai ble Jean-Marie Le Pen, én av grunnleggerne av Nasjonal Front (NF), suspendert. Årsaken var hans utsagn om at jødeutryddelsene spilte en beskjeden rolle i 2. verdenskrig, og at høyforræderidømte Phillipe Pétain ble behandlet dårlig under krigen.
Biler2015FotoShell.jpg
Publisert 18. mai 2015 00:00
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduket i helgen de tre norske bilene som skal delta i årets Shell Eco-marathon. - Vi trenger å løse fremtidens utfordringer når det gjelder mobilitet og energi, og det er svært interessant å se hva studentene fra NTNU og Høgskolen i Østfold har fått til med disse bilene, sa samferdselsministeren.
Sliten-student_elev_COLOURBOX2581242_654.jpg
Publisert 12. mai 2015 00:00
Det er en økende tendens i samfunnet at unge mennesker dropper ut av videregående opplæring. En studie utført ved Høgskolen i Østfold forklarer hvorfor familier av og til skylder på skolen hvis deres datter eller sønn dropper ut av videregående opplæring.