Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere

På grunn av krig og vanskelige levekår opplever Europa rekordstor pågang av mennesker som kommer for å få beskyttelse og hjelp. Den norske regjeringen og Stortinget forbereder en ekstra innsats for å løse denne kritiske situasjonen, skrev Universitets- og høgskolerådet (UHR) i en pressemelding nylig.
StudiestedHalden_VIDERE.jpg

StudiestedHalden_VIDERE.jpg

Studiested Halden.

I pressemeldingen står det at Universitets- og høyskolesektoren er beredt til å bidra i en dugnad for flyktninger som kommer til Norge.

Mange av flyktningene som nå kommer til oss har i følge UHR fullført høyere utdanning, er forskere eller var studenter da de ble tvunget til å forlate sitt hjemland.

Ved Høgskolen i Østfold planlegges tiltak for å hjelpe til i den ekstraordinære situasjonen.

Kvalifisere søkere i norsk og engelsk

- Språkferdigheter innen norsk og engelsk er en viktig forutsetning for opptak til høyere utdanning. Opptakskontoret ved Høgskolen i Østfold er derfor i dialog med Fylkeskommunen om mulig samarbeid knyttet til å forberede potensielle søkere til høgre utdanning, gjennom å kvalifisere dem i norsk og engelsk. Vi vil gå ut med mer informasjon om dette straks vi har det tilgjengelig, forteller studiedirektør Beth Linde.

- Som Universitets- og høgskolerådet skriver i sin pressemelding, er flere universiteter- og høgskoler i gang med planlegging av blant annet ekstra opptak av studenter, informasjonsmøter, mentorordninger, praktisk hjelp, språkopplæring med mer. Dette er eksempler på tiltak som Høgskolen i Østfold også vurdere fortløpende, forteller studiedirektøren.

- Ved HiØ jobbes det nå aktivt med å kartlegge behovene, hvordan vi best kan legge til rette og hvilke eventuelle ressurser som trengs for å sette i gang tiltak ved HiØ, forteller hun.

- Vi følger flyktninge-situasjonen tett og søker løsninger som er forenlig med resten av universitets- og høgskolesektoren. Vi mener det er positivt og viktig at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har ansvaret nasjonalt for den generelle godkjenningen av søkernes kompetanse, og at det etableres en hurtigvurdering av flyktningers kvalifikasjoner.

Setter opp kontakttelefon for søkere

HiØ planlegger å opprette en kontakttelefon for fremtidige søkere etter at det er klart hvilke tilbakemeldinger og koordinerende tiltak som kommer fra Kunnskapsdepartementet, UHR og NOKUT.

Ved henvendelse via kontakttelefonen vil fremtidige søkere få svar på:

a) Fullføring av utdanning som de er i gang med og innpassing av tidligere utdanning.

b) Opptak til høgskolens utdanninger.

Videreutdanning av lærere som skal ta i mot flyktninger

HiØ VIDERE har i dag flere tilbud om videreutdanning av 30 – 60 studiepoengs omfang for lærere i norsk og engelsk, i tillegg til fag som «Flerspråklig pedagogikk» og «Mangfold og fellesskap».

Dette er tilbud som kan sette lærere i grunn – og videregående skole bedre i stand til å ta i mot flyktninger.

- Vi vurdere tiltak for å få flere lærere til å ta denne type tilbud, sier Linde.

Arrangement i Oslo for alle flyktninger som ønsker å studere

Ved Universitetet I Oslo arrangeres det åpen informasjonsdag om «Videreføring av studier i Norge for flyktninger og asylsøkere» i dag, 1. desember fra kl 09.00 – 17.00.

Alle flyktninger som er interessert i å studere i Norge kan registrere seg for denne hendelsen.

NOKUT vil være tilstede på seminaret. Ansatte fra opptakskontoret ved HiØ er også tilsted der.

studiestedfredrikstadfoto.jpg

Studiested Fredrikstad.

Publisert 1. des. 2015 00:00 - Sist endret 1. des. 2015 11:18