Åpnet Remmen studentby

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl åpnet torsdag 3. september 2015 Haldens nye studentbydel ved Høgskolen i Østfold.
Bildet viser innvielsen av de nye studentboligene i Halden.

• 100 meter fra høgskolen ligger det nå 370 nye og nyrestaurerte studentboliger.

• I tillegg til nye, fine bolighus bygd av tre, er det utvendig laget felles grillplass m.m.

Høgskoledirektøren gratulerte med det flotte nye anlegget og overleverte 100.000 kroner som gave fra Høgskolen i Østfold til Studentsamskipnaden for videre fornyelse av uteområdet.

– Vi håper pengene kommer godt med til bygging av ny sandvolleballbane eller noe annet som studentene har bruk for her, sa høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Stor og viktig utbygging for HiØ

I ettermiddag var det mange som gratulerte høgskolens studenter med alle de flotte nye studentboligene på Remmen i Halden.

StudentboligerInnviet.jpg

Direktør Rita Hirsum Lystad fra Studentensamskipnaden i Østfold ledet an ettermiddagens omvisning i Remmens nye studentby – dette etter at statssekretær Birgitte Jordahl (bildet øverst til høyre) fra Kunnskapsdepartementet hadde klippet over snoren og ærklært alle de nye bygningene for offisielt åpnet.

Studentsamskipnaden i Østfold har på Remmen i Halden bygget ut studentbyen i to trinn:

• Høsten 2014 kunne to boligbygninger med i alt 210 nye studenthybler tas i bruk.

• Høsten 2015 stod ytterligere to bygninger med til sammen 144 nye boliger klare.
   I tillegg har to eldre bygninger med 16 studenthybler blitt rehabilitert og fornyet.

• Samlet areal for studentboligene på Remmen utgjør 4.300 kvadratmeter.

• Utvendig er det bygget grillhus, bålplass, og en amfiskråning som kan samle mye folk.

• Prosjektrammen har samlet vært på 86 millioner kroner.

• Arbeidet har blitt utført hovedentreprenør Ove Skår AS + mange underentreprenører.

Lars-OttoEliassen.jpg

Byggeleder Lars-Otto Eliassen fra entreprenørfirmaet Ove Skår, som tok sin ingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold, har ledet an utbyggingen i Halden med tilsammen 370 håndverkere fra ulike firmaer.

EpleSlangStudenthus.jpg

Bærer frukt: Også mye av beplantningen er på plass rundt høgskolens nye studenthybler.

Aktuelle lenker:

Studentboliger i Østfold

Studentsamskipnaden i Østfold

Publisert 3. sep. 2015 00:00 - Sist endret 3. sep. 2015 15:38