Beste bachelor i vann- og miljøteknikk

Uteksaminerte HiØ-studenter mottok 10. desember prisen for beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk. De utkonkurrerte med dette de beste bidragene fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
pris-for-bachelor_vann-og-miljoteknikk2015.jpg

pris-for-bachelor_vann-og-miljoteknikk2015.jpg

NYSKAPENDE: Juryen mente studentenes løsninger som foreslås i oppgaven er praktisk og nyskapende, og noe som kan ha stor nytteverdi i arbeidet med å redusere oversvømmelser i byer. Fra venstre: Jørgen Hellesjø, Piotr Gryga, Henrik Myrvold og Tor Olav Hystad. Foto: Ari Soilammi i RIF.

Vinnerne Jørgen Hellesjø, Piotr Gryga, Henrik Myrvold og Tor Olav Hystad mottok prisen 10. desember ved en sammenkomst i RIFs lokaler i Oslo. Prisen deles ut hvert år av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sitt ekspertutvalg for vann og miljøteknikk.

I følge juryen så har denne oppgaven utstrakt bruk av avansert programvare. Løsningene som foreslås er praktisk og nyskapende, og noe som kan ha stor nytteverdi i arbeidet med å redusere oversvømmelser i byer. Videre mente juryen at oppgaven er godt skrevet, og den har en original vinkling på en problemstilling som er svært dagsaktuell.

I oppgaven viser studentene ved hjelp av digitale høydemodeller hvordan regnvann (overvann) vil bevege seg på overflaten ved store regnskyll, såkalte drenslinjer. Drenslinjene er igjen plottet på kart sammen med registrerte oversvømmelsesskader. Videre har studentene modellert og beskrevet tiltak for å «styre» vannstrømmer på overflaten bort fra der det tidligere har skjedd skade og i stedet lede det mot arealer der skadepotensialet er mindre.

Vann- og miljøteknikk er et stort fagområde innen byggingeniørstudiet og undervises ved alle de store høgskolene i Norge. Til denne kåringen sender hver høgskole inn sine beste bidrag, og studentene vant prisen i konkurranse med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hvert år er det ca 8 studenter (2 grupper) ved HiØ som har vann- og miljøteknikk som tema for sin bacheloroppgave. Årets vinneroppgave hadde tittelen «Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS». Dette var studentenes bacheloroppgave innen ingeniørfag, bygg ved HiØ våren 2015.

Alle studentene er i dag i jobb i både offentlig og privat virksomhet, alle innen fagområdet vann- og miljøteknikk.

Oppgaven er gjort i samarbeid med Drammen kommune i forbindelse med et større forskningsprosjekt kalt Regnbyge 3M der HiØ er en av deltakerne.

Veileder for oppgaven har vært Høgskolelektor Geir Torgersen som også forsker innen oversvømmelser i byområder.

Aktuell lenke:

Publisert 15. des. 2015 00:00 - Sist endret 5. jan. 2016 09:14