Ferdighetssenteret - en unik øvingsarena for studenter

Høgskolen tilbyr et unikt undervisningssenter for tverrfaglig samarbeid, trening og interaksjon.
sengeheisferdighetssenteret.jpg

ovingsavdelingsykepleieliten.jpg

Her fra undervisning for sykepleiere i Ferdighetssenteret. Øvingsdukkene er koblet opp mot en overvåkingslab som overvåker dukkens "livsfunksjoner".  (Foto: Bård Halvorsen)

Ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning og trening i helse og sosialfaglige ferdigheter. Senteret er utstyrt med ulike treningsdukker, simulatorer, ulike tekniske hjelpemidler, velferdsteknologisk utstyr, medisinskteknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning.

- Hensikten med en øvingsavdeling er at den fremstår som en kopi av det virkelige liv. Vi ønsker å tilby studenter rom og utstyr og et levende miljø der målet er å lære noe nytt ved å oppmuntre til nysgjerrighet og selvstudier, forteller Inger Hjelmeland – leder av ferdighetssenteret.

Kan leies ut til eksterne

Ferdighetssenteret er en læringsarena tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid, undervisning, trening og interaksjon med tilgjengelig utstyr og hverandre. Senteret er tilgjengelig for studenter og ansatte ved alle høgskolens avdelinger. Det brukes nå først og fremst av helsefaglige studenter, men fremover også av ingeniørstudenter og IT-studenter. Eksterne samarbeidspartnere har mulighet til å leie senteret til undervisning eller faglige arrangementer ved forespørsel til leder Inger Hjelmeland

Publisert 29. jan. 2016 00:00 - Sist endret 29. jan. 2016 12:45