Fikk pris for sin formidlingsinnsats

Jan Ingar Båtvik fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold ble hedret med Formidlingsprisen 2015 for sin formidlingsaktivitet og sitt samfunnsengasjement.
JanIngarIversenBatvikMnaturfagligWeb.jpg

Prisen ble delt ut under julebordet for høgskolens ansatte fredag 20. november.

- På vegne av høyskolen takker jeg deg for din enorme formidlingsaktivitet og samfunnsengasjement og ber deg komme opp for å motta diplom, prisen på 10.000 kroner, heder og ære samt applaus, sa høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes da han delte ut prisen fredag.

- Tre meget gode kandidater ble nominert i år, men én av dem skilte seg ut. Formidlingsprisen går i år til en kandidat som gjennom en mannsalder har formidlet sin omfattende og brede kunnskap innen sitt fagfelt til studenter, lærere og allmenheten. Prisvinneren er en usedvanlig god formidler gjennom å fortelle om vanskelige ting på en lettfattelig og engasjert måte, sa Gjeldnes.

Hyppig gjest hos NRK og andre medier

- Vedkommende er en hyppig gjest i NRK, både radio og TV, spesielt i Østfold, men også i rikssendinger og avisene omtaler hans saker stadig vekk, og er det sensasjonelle funn av planter og dyr, så kontaktes prisvinneren, sa høgskoledirektøren før han overrakte prisen til Båtvik.

Om Formidlingsprisen

Formidlingsprisen tildeles en forsker eller kunstner på Høgskolen i Østfold som har formidlet forskningsbasert kunnskap eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til. Prisen skal bidra til å stimulere forskere og kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Formidlingsprisen deles i år ut for fjerde gang. De tidligere vinnerne er Bjørn Gitle Hauge fra IR, Erling Strand fra IT og Rania Maktabi fra ØSS.

Ved utvelgelse av prisvinner legges de vekt på:

  • Faglig eller kunstnerisk kvalitet
  • Allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer og villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver
  • Formidling overfor ulike målgrupper.

Jan Ingar Båtvik er førstelektor ved lærerutdanningens naturfagseksjon ved Høgskolen i Østfold. Han besitter særlig kunnskap om artsmangfoldet i fylket og har nok fotografert samtlige rødlistete karplanter i fylket om det denne dagen bare blir et utvalg. Han sitter som nasjonal leder av Artsdatabankens navnekomitè for karplanter samtidig som han er leder av Østfold Botaniske Forening. Båtvik er kjemiingeniør og biolog med allsidige kunnskaper om levende liv. Han har sin utdannelse primært fra Oslo Universitet. Han har blant annet undervist ved den gamle Landbrukshøyskolen på Ås (nå NUMB), Veterinærhøyskolen og Statens Fagskole for Fiskeindustri i Finnmark. Ved HiØ underviser han i kjemi, naturfag og biologi både for førskolestudenter og lærerskolestudenter. Se mer på hans faglige profil. 

Jan-Ingar-batvik_654-formidlingspris2015.jpg

HEDRET MED PRIS FOR FORMIDLING: Jan Ingar Båtvik er stadig å se og høre i media med sin kunnskap om blant annet truede dyre og plantearter. Fredag 20. november mottok han Formidlingsprisen 2015 ved Høgskolen i Østfold. Foto: Tore Petter Engen.

Publisert 23. nov. 2015 00:00 - Sist endret 23. nov. 2015 13:56