Forskergruppe til Cambridge

Forskergruppa Språkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold arrangerer internasjonal workshop i Cambridge 13.-15. april 2015. En ny publikasjon er under utarbeidelse, og prosjektet involverer språkforskere fra flere universiteter i Europa.
Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold forsker på språk, lager ny publikasjon og deltar i et prosjekt

Forskergruppa ble etablert på tvers to avdelinger ved Høgskolen i Østfold - Avdeling for lærerutdanning (LU), og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS), som bl.a. tilbyr ulike lærerutdanninger og språkstudier.

Avdelingene samarbeider om å tilby språklærerutdanninger og har nær kontakt med praksisskolene, noe som muliggjør empiriske undersøkelser fra praksisfeltet.

Forskergruppa har på grunnlag av publikasjonen Fremmedspråksdidaktikk (2014), og det faktum at Høgskolen i Østfold har Norges største språkdidaktikkmiljø, utviklet et tett faglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsfokuset består av ulike fagdidaktiske interesseområder som samsvarer med tendenser innen internasjonal forskning.

Ny publikasjon

Gruppa er allerede i gang med en ny publikasjon: en antologi om metakognisjon i språklæringskontekster. Arbeidstittelen lyder Metacognition in Language Teaching. Antologien vil omhandle viktigheten av metaperspektiv på elevers språklæring.

Prosjektet involverer forskere fra Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo, Umeå universitet, Universitetet i Bergen/Darmstadt og University of Cambridge. Kommende bidrag vil blant annet tematisere flerspråklighet, metalingvistisk bevissthet, barns digitale literacy, interkulturell bevissthet, film og metakognisjon, metanarrasjon, m.m.

CamillaBjorkeGroAnitaMyklevold.jpg

– Metakognisjon er et veldig aktuelt tema, ikke bare innenfor språkstudier, men også innenfor andre utdanningsvitenskapelige felt, sier Camilla Bjørke og Gro-Anita Myklevold. De representerer henholdsvis tysk- og engelskmiljøet ved ØSS/LU og sitter også i redaksjonen for antologiprosjektet sammen med Magne Dypedahl fra engelskseksjonen, ØSS. (Foto: Henrik Bøhn)

– Språkdidaktisk forskning er en sentral del av virksomheten til HiØ, derfor er det viktig at dette prioriteres i tildeling av fremtidige FoU-midler, ikke minst med tanke på regjeringens - og dermed HiØs - satsing på femårig lærerutdanning fra og med 2017, sier Gro-Anita Myklevold.

– Publikasjonen planlegges utgitt på et internasjonalt forlag senest i desember 2016, avslutter leder i forskergruppa Camilla Bjørke.

Aktuelle lenker:

Lenke til forskergruppen

Medlemmer nasjonalt


Publisert 27. mars 2015 00:00 - Sist endret 17. apr. 2015 12:50