Frist for å søke kompetansemidler - 15. juni

HR-enheten minner om at fristen for å søke kompetansemidler er 15. juni. Kompetansemidler for teknisk/administrativt personell deles ut to ganger i året med søknadsfrist 15. juni og 15. desember.
PersonalNytt.gif

Alle ansatte i minimum 50 % stilling og som har vært ansatt i 2 år gis anledning til å søke.

Midlene tildeles for ett år av gangen, men det kan gis tilsagn om midler for ytterligere ett år under forutsetning av progresjon.

Søknaden skal være anbefalt og prioritert av leder før den sendes til HR-enheten.

Dere finner mer informasjon om kompetansemidler og søknadsskjema på våre nettsider:

Publisert 8. juni 2016 00:00 - Sist endret 8. juni 2016 08:46