Høgskolestyremøte 17.12.16

Høgskolestyret holder sitt siste møte for 2015 torsdag 17.12 i VIP rommet, studiested Halden. Sakskartet består av bl.a. aktivitetsplan og budsjettrammer for 2016 samt ny personalpolitikk.
Hiof_logo_sort.png

Hele sakskartet er som følger:

Vedtakssaker

56/15 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 2016-2018
57/15 Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2016
58/15 Vedtak om ny personalpolitikk ved Høgskolen i Østfold
59/15 Forslag til endret Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold
60/15 Referat fra avdelingsstyrene 148

Saker unntatt offentlighet

61/15 Orientering til styret om utlysning av dekanstilling på Avdeling for informasjonsteknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25
62/15 Forskningsdirektør - godkjenning av utlysningstekst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25
63/15 IKT-sjef /-direktør - godkjenning av utlysningstekst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Eventuelt

Hele innkallingen kan leses på intranettet: https://www2.hiof.no/nor/intranett-ansatte/enheter/styrer_-rad-og-utvalg/hogskolestyret

Publisert 16. des. 2015 00:00 - Sist endret 16. des. 2015 11:13