Hvorfor noen fusjonsprosesser ikke fullføres

Ny doktorgrad: Spørsmålene hvorfor man ønsket å fusjonere, og hvordan den fusjonerte organisasjonen skulle se ut var sentrale når tre norske høgskoler bestemte seg for å avbryte en fusjonsprosess.
MatsPersson2015654.jpg

I den nylig avlagte doktorgradsavhandlingen beskriver Mats Persson hvorfor enkelte fusjonsprosesser blir avbrutt.

- Mange organisasjoner slår seg sammen fordi de mener det er fornuftig. Noen ganger blir fusjonen vellykket, mens andre ganger går det ikke så bra. Og noen ganger blir planlagte fusjoner ikke gjennomført i det hele tatt, forteller den ferske doktoranden Mats Persson, som til daglig jobber som høgskolelektor ved seksjon for organisasjon og ledelse i Avdeling for økonomi, språk og ledelse ved HiØ.

- Mitt spørsmål har vært enkelt og greit; hva var det som skjedde? Hvilke faktorer var det som var avgjørende for at det ikke ble en fusjon og hvordan har egentlig hele fusjonsprosessen fungert? Hensikten er å kunne si noe om hvordan denne type organisatoriske endringsprosesser oppfattes og håndteres i de involverte organisasjoner, forteller Persson.

- Målet med min forskning er å bidra til økt kunnskap om organisatoriske omstillings- og endringsprosesser.

Utgangspunktet for avhandlingen var fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som ble avsluttet i 2012.

- Studien kan være et viktig bidrag til økt forståelse av hvorfor igangsatte fusjonsprosesser innenfor høyere utdanning ikke blir gjennomført. I sammenheng med den restrukturering som pågår innenfor høyere utdanning i Norge i dag kan slik forståelse være av stor verdi. Potensielt kan studien bidra til at gjennomføringsgraden av igangsatte fusjonsprosesser øker, i tillegg til å analysere gjennomføringsevnen til planlagte fusjoner, sier Persson.

Persson forteller videre at - Resultatet av studien viser at selv om ideen om å gjennomføre fusjonen ble støttet, så oppsto det motstand der selve prosessen førte til en opplevelse av at man ikke fikk nok igjen for innsatsen. Enkelt sagt kan man si at man ikke ønsker å bli med i en fusjon hvis det «koster mer enn det smaker», selv om man i utgangspunktet ønsket fusjonen velkommen.

Mats Persson forsvarte sin doktorgradsavhandling «The Construction of Support and Opposition: A Study of an Attempted Higher Education Merger» ved institusjonen for Arbetsvetenskap den 11. desember 2015 ved Karlstads universitet i Sverige.

Mats Persson er høgskolelektor ved seksjon for organisasjon og ledelse på Høgskolen i Østfold. (Lenke til faglig profil og kontaktdetaljer.)

Aktuelle lenker:

Publisert 17. des. 2015 00:00 - Sist endret 13. jan. 2016 13:15