Internasjonalt nettverk

Tre forskere fra Høgskolen i Østfold bidrar i en bok på tre språk, som hjelper pedagoger i flere land med å løse daglige utfordringer i barnehager og skoler.
– Vi føler oss litt beæret over at forskningen til Høgskolen i Østfold blir verdsatt av kollegaer fr

Høgskolen i Østfold deltar i mange faglige nettverk og forskningsprosjekter. 

Målet for et av prosjektene er å utgi en bok på norsk, tsjekkisk og engelsk neste studieår.

– Det startet med at ansatte ved det tsjekkiske universitetet Masaryk i Brno ble interessert i forskningen som Høgskolen i Østfold har drevet i flere år, sier Dag Sørmo fra Avdeling for lærerutdanning i Halden.

I boken vil høgskolens forskning om refleksjon og begrunnet læring dokumenteres.

Læring via refleksjon

Redaktører for boken vil være Klara Zaleska og Bohumaria Lazarova fra Masaryk, sammen med Dag Sørmo, Roger Sträng og Roald Jensen fra Høgskolen i Østfold. 

Gruppen har vært samlet i Tsjekkia i høst. Til våren holder tsjekkerne foredrag hos oss.

DagSormoiTsjekkia.jpg

– Vi føler oss litt beæret over at forskningen til Høgskolen i Østfold blir verdsatt av kollegaer fra et så stort universitet som Masaryk i Brno, sier Dag Sørmo, som vi her ser under sin forelesning i Tsjekkia. (Foto: Klara Zaleska) 

Masaryk Universitet i Brno har over 90.000 studenter og 14.000 ansatte.

TsjekkiskKlaraZaleskaBohumira-Lazarova.jpg

– Da Klara Zaleska og Bohumaria Lazarova kom over vår forskning om begrunnet læring og systematisk refleksjon i Østfolds skoler og barnehager, tok de initiativ til denne bokutgivelsen, som blir støttet med EØS-midler – blant annet via Norway Grant. 

– Masaryk Universitet vil stå for produksjonen av boka, mens det aller meste av det faglige innholdet vil bli produsert av oss ved HiØ, sier Dag Sørmo.

– Boken vil beskrive hvordan reflekterende prosesser i veiledning kan bidra til å utvikle undervisning og samarbeid på en bedre måte. Og boken vil gi pedagogene verktøy for å utvikle virksomheten positivt, det være seg om det er en barnehage eller en skole.

Forelesninger i Tsjekkia og Norge

Bakgrunnen for samarbeidet startet opprinnelig med de europeiske ENIRDELM-konferansene, som Avdeling for lærerutdanning har deltatt på de siste årene.

I høst har Roger Sträng og Dag Sørmo vært i Tsjekkia og forelest om HiØs forskning.

RogerStrangiTsjekkia.jpg

Roger Sträng (bildet) foreleste for PhD-studentene om metodearbeidet, og Dag Sørmo om betydningen av reflekterende prosesser knyttet til veiledning med reflekterende team. (Foto: Klara Zaleska)

Våren 2016 besøker flere av de tsjekkiske deltakerne Høgskolen i Østfold for å holde gjesteforelesninger og arbeide sammen, både med boken og dokumentasjonen av dette viktige forskningsarbeidet for barn og ungdom videre.

Aktuelle lenker:

Forskning og utvikling ved Høgskolen i Østfold

Masaryk University

Publisert 11. des. 2015 00:00 - Sist endret 11. des. 2015 13:09