Kildekompasset med kildekritikk

For å skrive gode oppgaver må du bygge på pålitelige kilder. Kildekompasset hjelper deg å kritisk vurdere kilder og gir deg over hundre eksempler på hvordan du kan lage henvisninger i teksten og gode referanselister.
kildekritikk---plakat_Video.jpg

Kildekompasset.no er et et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Målgruppen er bachelor- og masterstudenter som skriver fagoppgaver, rapporter og bacheloroppgaver. Ressursen foreligger på norsk og engelsk.

Ta en titt på kildekompasset.no og  kildekompasset.no/kildekritikk

Du kan også få gode tips til "Hvordan skrive oppgave?" ved Høgskolen i Østfold, biblioteket.

Publisert 28. juli 2016 00:00 - Sist endret 7. nov. 2017 13:13