Kjære alle – god jul og godt nytt år!

Rektor og høgskoledirektør: Det stunder mot jul og en vel fortjent ferie. I den forbindelse tar vi et lite tilbakeblikk på året som har gått.
ArskavalkadeNyheter2015Web.jpg

ArskavalkadeNyheter2015Web.jpg

En attraktiv høgskole
Vi hadde også i år veldig gode søkertall, og opptaket av nye studenter nådde nye høyder: Aldri har høgskolen hatt flere studenter enn nå! I forhold til sammenlignbare høgskoler gjør vi det godt og har økning i søkertall til de fleste studier vi tilbyr.

I den årlige studentevalueringen EVA2 der førsteklassestudentene i år ble spurt om hvordan de vurderte studiekvaliteten, fikk vi også gode resultater: 3 av 4 studenter oppga at de er entydig fornøyde med kvaliteten på sine studieprogrammer. Dette er en markant økning fra de foregående årene da 2 av 3 studenter var entydig fornøyde.

Det er godt utført arbeid som fører til at HiØ er en populær utdanningsinstitusjon med et godt omdømme.

Høgskolen i Østfold kom på 2. plass av alle statlige høgskoler i Norge når det gjelder deltakelse i den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen «Studiebarometeret». Dette resultatet kom heller ikke av seg selv, men av engasjert innsats fra mange av dere. Det skal bli spennende å se resultatene fra Studiebarometeret når de foreligger i februar neste år.

Resultatene er som kjent tilgjengelige for alle og vil i større og større grad bli viktige når studiesøkere skal velge sine studier. På nettsiden til Samordnet opptak kan søkerne klikke seg rett inn på resultatene fra Studiebarometeret og sammenligne konkurrerende studieprogrammer på ulike høyskoler og universiteter.

Nye studieplasser
For noen uker siden fikk vi den gledelige meldingen at Regjeringen har lagt inn finansiering av det nye masterstudiet i scenografi ved Akademi for scenekunst i bevilgningen til HiØ. Dette kom som et resultat av iherdig jobbing både fra Akademiets side og høgskolen sentralt. Den gode dialogen vi har med stortingsrepresentantene fra Østfold, gjorde utslaget. Dette masterstudiet er det eneste av sitt slag i Skandinavia.

Satser ekstra på tre forskningsområder
Vi har i år startet opp tre institusjonelle satsingsområdene innen forskning på:

  • Skandinaviske tradisjoner, importerte løsninger og lokale tilpasninger
  • Brukerstyrt innovasjon i smarthus for energi og helse
  • Skole, kunnskap og lærerutdanning

Les mer om satsingsområdene på: www.hiof.no/forskning/institusjonelle-satsningsomrader

Det er opprettet en rekke forskergrupper der det rapporteres om stor aktivitet. Disse og andre tiltak regner vi med vil føre til økt publiseringsaktivitet og innvilgelse av søknader om eksterne forskningsmidler.

Stor interesse for vår kompetanse
Det har også vært et godt år med hensyn til formidling av vår forskning til allmennheten.
HiØ kan vise til en dobling av produksjonen av kronikker hvert år siden 2013 og frem til 2015.

Antall kronikker i år ligger på rundt 80 og presenteres både i lokal og nasjonal presse. Våre forskere benyttes i stadig større omfang som kommentatorer til aktuelle saker i media. Denne veksten skyldes en målrettet satsing.

Nytt i år er at vi har startet opp Program for fremragende forskningsformidling. Hensikten med programmet, der 13 forskere er plukket ut til å delta, er å gi forskere som allerede er gode formidlere, verktøy, kunnskap og ferdigheter som gjør dem enda bedre i stand til å formidle forskningsbasert kunnskap til samfunnet rundt oss.

Står godt på egne ben
I juni ble Strukturmeldingen behandlet i Stortinget. Vi har iherdig jobbet for at HiØ skulle fortsette som en selvstendig institusjon da vi er en stor høgskole med 7000 studenter og 550 ansatt som leverer godt på de fleste områder. Vår argumentasjon er blitt hørt, og vi har havnet i den såkalte kategori 3 sammen med 12 andre universiteter og høgskoler. Denne kategorien heter: «Fremtidig plass vurderes på grunnlag av kvalitetskriterier».

Vi oppfatter situasjonen slik at dersom vi fortsetter å levere god utdanning innenfor relevante studieprogrammer, har nok studenter, fortsetter å øke vår vitenskapelige publisering og blir gode til å skaffe eksternt finansierte forskningsmidler, fortsetter vi som en selvstendig institusjon.

Vi takker for den store innsatsen dere har gjort for Høgskolen i Østfold i år, ønsker dere en riktig god og velfortjent juleferie og et godt nytt år!

Carl-Morten og Hans

CarlMortenogHansWeb.jpg

Her finner du et utvalg av de mest leste sakene på høgskolens nettsider 2015:

Arkiv til alle nyhetssaker på hiof.no:

Publisert 18. des. 2015 00:00 - Sist endret 18. des. 2015 12:42