Medical Subject Headings (MeSH) oversatt til norsk.

Nå kan du søke i MeSH (Medical Subject Headings) på norsk og engelsk. Hovedmålet er å få en norsk tesaurus (ontologi eller et kontrollert vokabular med relasjoner mellom begrepene) for medisin og helsefag som kan brukes av alle.
Mesh-bilde120150408b.jpg

MeSH (Medical Subject Headings) på norsk og engelsk

Norske MeSH vil forbedre indeksering og søk etter medisinsk informasjon i databaser, tidsskrifter, helseportaler og nettsteder. Vokabularet vil være en standard innen fagområdet, et nyttig verktøy i utdanningene og bidra til mer presis kommunikasjon.

  • Bidra til bedre indeksering av dokumenter og gjenfinning i nasjonale databaser.
  • Muliggjøre søk på norsk i internasjonale databaser som bruker MeSH: Cochrane Library, Medline/PubMed, Cinahl, SveMed+ og flere.
  • Opplæring av helsepersonell i norske emneord med termekvivalenter på mange europeiske språk som baserer seg på en internasjonal standard.
  • Pedagogisk verktøy i utdanning, spesielt innen medisin og helsefag. Vokabularet er hierarkisk strukturert, og hver term kan ses i relasjon til andre termer (over- og underkategorisering. Termene har definisjon, synonymer med folkelige og profesjonelle termer. Foretrukket fagterm på norsk vektlegges.
  • Våre norske emneord blir en del av en internasjonal, levende, flerspråklig tesaurus
  • Vi får et emneordsystem som kommuniserer semantisk og datateknisk, hvor gjenbruk og deling av internasjonale løsninger er mulig.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket.no arbeider med en oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) til norsk. Du kan nå søke i applikasjonen (versjon 2015 - 1).

Terminologibasen er under utvikling.

De norske termene er ikke endelige, kvalitetssikring og endring skjer kontinuerlig, og vil først vises etter 1. nov. 2015.

Ferdigstilling av norske MeSH


Målet er å oversette alle 27 500 MeSH med definisjoner innen 2017. Framdriften er avhengig av eksterne midler. Kulturdepartementet har bevilget 480 000 kr i 2015 til oversettelse av 3.500 definisjoner av de mest generelle termene. Språkrådet skal bidra med at en del av disse oversettes til nynorsk.

Bilde av søkesiden i norsk MESH

Publisert 27. feb. 2017 00:00 - Sist endret 2. mars 2017 10:02