Nå kan du nominere kandidater til Laurbærbladet

Frem til 16. juni kl 12.00 er det åpent for å nominere kandidater til Laurbærbladet 2017. Prisen har som formål å fremme kvalitet i studentprosjekter.
Vinnerne.jpg

VINNERNE av Laurbærprisen 2016: Jon Vegard Gribsrød (fra venstre), Jim Erik Melby, Kamil Lipski, Lasse André Fløien og Mohamad Haissam Jalloul fra Avdeling for informasjonsteknologi. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Prisen deles ut av rektor i forbindelse med studieåpningen 15. august 2017.

Retningslinjer

Prisen som er på kr. 10.000,- skal gå til et studentprosjekt på nivå med bacheloroppgave og ligge i studieprogrammets tredje studieår.
Prosjektet må ha vært gjennomført i studieåret 2016/2017. Både individuelle prosjekter og gruppeprosjekter kan nomineres til prisen.

Alle som er ansatt i undervisnings- og forskningsstillinger kan komme med forslag; kun ett forslag pr. faglærer.

Bedømmelseskriterier
Kriteriene for å velge det beste studentprosjektet er:

• Kvalitet (40 %):
o Beskrivelse av problemstilling og målsettinger
o Bruk av metode og teori
o Resultater
• Verdi for fagfeltet og/eller samfunnet (40 %)
• Kreativitet (20 %)

Ved bedømmelse i forhold til kriteriene vil prestasjonen vurderes opp mot hva som er rimelig å forvente ut fra studentenes faglige nivå på det aktuelle klassetrinn.

Underlaget for bedømmelsen er studentens prosjektrapport, besvarelse, video eller en framføring. I tillegg må det følge med en kort redegjørelse fra faglærer som beskriver hvordan prosjektet oppfyller kriteriene ovenfor, en begrunnelse for at prosjektet bør tildeles prisen, og karakteren som er gitt (evt. kun "bestått" der dette er aktuelt). Dersom man ønsker å nominere kandidater som skal framføre noe, må juryen inviteres i god tid før framføringen, evt. få tilsendt videoopptak.

Bedømmelseskommisjon

Bedømmelseskommisjonen består av:
- Leder av Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
- Én representant fra PULS
- Én representant fra Studieenheten
- Én representant fra UKU

Frist for å foreslå kandidater til årets Laurbærblad: 16. juni kl. 12.00.

Forslag, dvs. prosjektrapport/besvarelse/video og redegjørelse, sendes som ETT vedlegg på epost til sekretær for UKU; Gro Telhaug: gro.telhaug@hiof.no

Aktuell lenke:

Vinnere av Laurbærbladet 2016

Publisert 2. mai 2017 00:00 - Sist endret 4. mai 2017 11:27