Språkkonferanse for forskere

Denne uken har forskergruppen i språkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold hatt en redaksjonskonferanse i Son og Halden.
Bildet viser språkforskere fra Halden samlet på Fredriksten festning.

Forskergruppen ved HiØ jobber for tiden med et nasjonalt og internasjonalt prosjekt om metakognisjon i språkundervisning. 

De nasjonale samarbeidspartnerne  er Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo, mens de internasjonale partnerne er University of Cambridge i England og Umeå Universitet i Sverige.

Samlet i Halden om språk i fremtidens skole

Spraakkonferanse2015.jpg

Redaksjonsgruppen består av f.v. Gro-A. Myklevold (HiØ), Åsta Haukås (UiB), Magne Dypedahl (HiØ) og Camilla Bjørke (HiØ), som her er samlet på Fredriksten festning i Halden. (Foto: Henrik Bøhn)

Forskningsprosjektet skal munne ut i en antologi med arbeidstittelen «Metacognition in Language Learning», og publikasjonsformen vil være Open Access.

I samband med lanseringen planlegger forskergruppen en stor konferanse over samme tema.

Forskningsprosjektets fokus på metakognisjon og tverrspråklig samarbeid er i tråd med en utvikling som også berøres i  Ludvigsen-utvalgets rapport «Fremtidens Skole» (NOU2015:08).

Resultatene fra forskningsprosjektene i antologien vil bidra med verdifull innsikt om disse temaene med relevans for språkelever i skolen, for språklærerutdanningen og for lærere i skolen.

Publisert 23. okt. 2015 00:00 - Sist endret 23. okt. 2015 11:49