Utlysning: Premierer formidlingsarbeid med pris

Høgskolen i Østfold deler ut pris for formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Prisen er på 10.000 kroner. Frist for å nominere er 1. oktober.
Tom-Heine-vant-formidlingsprisen-2016.jpg

MOTTOK FORMIDLINGSPRISEN I 2016: Rektor Hans Blom delte ut Formidlingsprisen til Tom Heine Nätt fredag 25. november 2016. Foto: Kjell-Ove Kjølaas.

Formidlingsprisen tildeles en forsker eller kunstner som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Formidling ut til folket

Formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er en av kjerneoppgavene ved høgskolen, på linje med forskning og utdanning.


(Rektor Hans Blom. Foto: Bård Halvorsen.)

- Det meste av utviklingen i samfunnet er tuftet på forskning. Både kultur, næring og velferd er avhengig av forskning for å fornye, forbedre og endre seg, sier rektor ved Høgskolen i Østfold Hans Blom.

- Med Formidlingsprisen ønsker høgskolen å gi anerkjennelse og belønning til forskere og kunstnere som utmerker seg innen formidling, sier Blom.

Hvordan gå frem for å nominere en kandidat til prisen:

 • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen på maks to sider
 • Dokumentasjon som underbygger nominasjonen, legges ved.
 • Hvem som er nominert
 • Hvem som er forslagsstiller
 • Forslaget må undertegnes av enhetens leder.
 • Forslag til priskandidater kan fremmes av ansatte, av fag- og studentutvalg, av Studentparlamentet, av fagavdelinger eller andre enheter ved høgskolen.
 • FRIST: Nominerte til formidlingsprisen må meldes inn skriftlig til komitéen innen 1. oktober
 • Eventuelle spørsmål rettes til sekretær for FoS-utvalget Nina Skajaa Fredheim, nins.s.fredheim@hiof.no

 Ved utvelgelse av prisvinner legges det vekt på:

 • faglig/kunstnerisk kvalitet
 • allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig språk samt bilder) og villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver på sitt fagfelt
 • formidling overfor ulike målgrupper, utover eget fagmiljø og eventuell respons fra slike målgrupper og miljøer
 • Kanalene for kommunikasjon kan være: Konferanser, symposier, seminarer, møter, samtaler og debatter, utstillinger, forestillinger, foredrag, radio/TV-programmer, websider, trykte medier og bøker.
 • Frist for å nominere kandidater er 1. oktober.

 Priskomitéen
Priskomitéen ledes av rektor som leder av Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget). De øvrige medlemmene i komitéen er:

 • FoU-koordinator ved Forskningsenheten
 • Sekretær for FoS-utvalget (fra Markeds- og kommunikasjonsenheten)

 

Publisert 16. mai 2017 00:00 - Sist endret 19. juni 2018 13:58